PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

* Konsultacje w szkole

*  Egzamin ósmoklasisty 2020

* Zajęcia rewalidacyjne

* Edukacja wczesnoszkolna

* Biblioteka szkolna

* PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W DNIU ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO
1. W uroczystości zakończenia roku szkolnego mogą wziąć udział jedynie osoby zdrowe (zarówno uczniowie, rodzice, jak i nauczyciele).
2. Uroczystość zakończenia roku szkolnego odbędzie się na dworze.
3. Uczniowie przychodzą na wskazaną godzinę przed budynek szkoły, zajmują wyznaczone miejsca, zachowując dystans społeczny.
4. Rodzice i uczniowie w tym dniu nie wchodzą do budynku szkoły.
5. Dyrektor oraz nauczyciele wręczają świadectwa i nagrody w jednorazowych rękawiczkach, zachowując dystans społeczny.
6. Uczniowie i ich rodzice z uwagi na zachowanie procedur bezpieczeństwa proszeni są o nieprzynoszenie w tym dniu kwiatów i in.
7. Na uroczystość z uczniem może przyjść maksymalnie jedna dorosła osoba. Wyjątkiem są rodzice uczniów klasy VIII SP.
8. Po każdej części uroczystości obsługa dezynfekuje krzesła.