Z ŻYCIA SZKOŁY

Z ŻYCIA SZKOŁY

News

Z życia szkoły

Umiem pływać

17.09.2020

Wzorem lat ubiegłych uczniowie naszej szkoły przystąpili do kontynuacji programu Umiem pływać, ponieważ pływanie to jedna z najlepszych form rozwoju dla młodych organizmów, a jednocześnie okazja do świetnej, aktywnej zabawy i spędzania czasu z rówieśnikami. Program powszechnej nauki pływania Umiem pływać 2020 jest dofinansowany ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w ramach dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Samorządu Województwa Wielkopolskiego i adresowany do dzieci z edukacji wczesnoszkolnej. Zakłada systematyczny udział w pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania.

Celem zajęć jest przede wszystkim nauka podstawowych umiejętności pływania, jak też możliwość rozwijania i podnoszenie sprawności fizycznej. Uczestnictwo w programie zachęca do systematycznego uprawiania sportu oraz prowadzenia zdrowego i aktywnego stylu życia.

« inne aktualności