DOŻYWIANIE

DOŻYWIANIE

U W A G A !!!!


Płatność za dożywianie dla ucz. klas 1 – 8 regulujemy
ZAWSZE do 15 dnia bieżącego miesiąca.

np.: 1. za m-c wrzesień 2020 (wyjątkowo) robimy
przelew do 25.09.2020
2. za m-c październik 2020 robimy przelew do 15.10.2020 itd.

W przypadku nieobecności dziecka kwota za obiady odliczona zostanie w kolejnym miesiącu. Każdą nieobecność dziecka w szkole Rodzic zgłasza telefonicznie do sekretariatu, w przeciwnym razie opłata zostanie naliczona.
Stawka dzienna za obiad wynosi 5 zł.

Informację o należnej do zapłaty kwocie Rodzic otrzyma w wiadomości na LIBRUSIE.


Przelew za dożywianie dla klas 1 – 8
Dane odbiorcy: CUW JO Gminy Zagórów
Nr rachunku: 28 1020 2212 0000 5702 0280 4037
Kwota: …
Nazwa zleceniodawcy: np. Jan Kowalski ….
TYTUŁEM: za dożywianie w m-cu … za …(imię i nazwisko dziecka) klasa …

I

I

U W A G A !!!
Rodzice dzieci z oddziałów przedszkolnych

Płatność za dożywianie i za pobyt regulujemy KONIECZNIE OSOBNYMI wpłatami zawsze od 1 do 15 dnia kolejnego miesiąca.

np.: 1. za m-c wrzesień 2020 robimy przelew
od 1 do 15 października 2020

2. za m-c październik 2020 robimy przelew do 15 listopada2020 itd.
I

Całodzienne wyżywienie w Oddziale Przedszkolnym wynosi: 8,50 zł
• Śniadanie – 2 zł
• obiad - 5 zł
• podwieczorek – 1,50 zł
Pobyt za dodatkową godzinę opieki nad dzieckiem: 1 zł

Informację o należnej do zapłaty kwocie Rodzic otrzyma w wiadomości na LIBRUSIE.

I

Przelew za dożywianie w przedszkolu
Dane odbiorcy: CUW JO Gminy Zagórów
Nr rachunku: 28 1020 2212 0000 5702 0280 4037
Kwota: …...............
Nazwa zleceniodawcy: np. Jan Kowalski ….
TYTUŁEM: za dożywianie w m-cu … za …(imię i nazwisko dziecka) za … dni

I

Przelew za pobyt w przedszkolu
Dane odbiorcy: CUW JO Gminy Zagórów
Nr rachunku: 28 1020 2212 0000 5702 0280 4037
Kwota: ........................…
Nazwa zleceniodawcy: np. Jan Kowalski ….
TYTUŁEM: za pobyt w przedszkolu w m-cu … za …(imię i nazwisko dziecka)
za … godz.