REKRUTACJA

Rekrutacja

ll

ll

Zasady rekrutacji do Oddziału Przedszkolnego

L

ll

Zasady rekrutacji do Szkoły Podstawowej

lll

l

Zasady rekrutacji do Gimnazjum

lll

l


L


*Oferta edukacyjna szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Słupeckiego na rok szkolny 2017/2018

https://www.youtube.com/watch?v=mg4zovB1MQc

L

L

Więcej informacji dotyczących postępowania rekrutacyjnego znajduje się na stronie

http://ko.poznan.pl/informacje-dotyczace-postepowania-rekrutacyjnego-na-rok-szkolny-20172018/  - skopiuj do przeglądarki

L

L

Szczegółowa oferta szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych dla kandydatów do klas I na rok szkolny 2017/2018 dostępna jest na stronie https://nabor.pcss.pl/slupca/ oraz na stronach internetowych szkół i placówek.

L

lll

l

L

L