EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

* Szkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu zewnętrznego w roku szk. 2022/2023

* Terminy egzaminów ósmoklasisty 2023:

23 maja - język polski

24 maja - matematyka

25 maja - język angielski

29 lipca 2022 roku zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Edukcji Narodowej w sprawie wymagań edukacyjnych dla egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023. Treść tego rozporządzenia dostępna jest pod poniższym linkiem.

* wymagania egzaminacyjne z j. polskiego, matematyki i j. angielskiego w roku szk. 2022/2023