EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

16 grudnia 2020 roku minister Przemysław Czarnek podpisał Rozporządzenie MEiN zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Rozporządzenie to zawiera wymagania ezgaminacyjne obowiązujące na egzaminie ósmoklasisty (z języka polskiego, matematyki i języka obcego) w roku 2021. Szczegóły w linku.


* Procedury egzaminacyjne z OKE - najważniejsze informacje