EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

* Terminy egzaminów ósmoklasisty 2022:

24 maja - język polski

25 maja - matematyka

26 maja - język angielski

16 grudnia 2020 roku minister Przemysław Czarnek podpisał Rozporządzenie MEiN zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Rozporządzenie to zawiera wymagania ezgaminacyjne obowiązujące na egzaminie ósmoklasisty (z języka polskiego, matematyki i języka obcego) w roku 2021. Szczegóły w linku.

Z aktualnych informacji wynika, że powyższe wymagania obowiązują także na egzaminie ósmoklasisty w roku 2022. O ewentualnych zmianach będziemy informować na bieżąco.


* Terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023