EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

*Szkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu zewnętrznego w roku szk. 2023/2024

* Terminy egzaminów ósmoklasisty 2024:

14 maja - język polski

15 maja - matematyka

16 maja - język angielski

29 lipca 2022 roku zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Edukcji Narodowej w sprawie wymagań edukacyjnych dla egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w roku szkolnym 2023/2024. Treść tego rozporządzenia dostępna jest pod poniższym linkiem:

*wymagania egzaminacyjne z j. polskiego, matematyki i j. angielskiego obowiązujące na egzaminie ósmoklasisty w roku szkolnym 2023/2024