KONKURSY

KONKURSY

Rok szkolny 2023/2024

Szkolny Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej

Rozstrzygnięcie konkursu wiedzy o Unii Europejskiej:

I miejsce - Leon Kmieć kl. V

II miejsce - Stanisław Kin kl. VIII

III miejsce - Klara Białecka kl. VII

Szkolny Konkurs Plastyczny z okazji Dnia Patrona

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego:

I miejsce - Hania Maciejewska kl. II

II miejsce - Iga Andrzejak kl. I

III miejsce - Zuzia Leszczyńska kl. III.

Wyróżnienia: Marcel Grzybowski kl. I, Karina Staszewska kl. II, Kamil Markiewicz kl. II, Kasia Borus kl. III i Zuzia Bryk kl. III.

Szkolny Konkurs „Dzień Bez Plecaka”

Z okazji Dnia Bez Plecaka Samorząd Uczniowski zorganizował konkurs na najbardziej oryginalne „nosidło”. Główną nagrodę za najbardziej kreatywne "nosidło" otrzymał Sebastian Ławniczak z klasy VIII, który własnoręcznie wykonał swoje "nosidło" z opony. Gratulujemy!

Szkolny konkurs wiedzy z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja "Czasy Stanisławowskie i Konstytucja 3 Maja"

Jedną z form poznania zagadnień związanych z uchwaleniem Konstytucji 3 Maja był udział uczniów klas VI-VIII w szkolnym konkursie historycznym ”CZASY STANISŁAWOWSKIE I KONSTYTUCJA 3 MAJA”. Uczniowie przygotowując się do konkursu zgłębiali wiedzę dotyczącą czasów panowania ostatniego polskiego króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i uchwalonej w tym czasie ustawy zasadniczej. Poziom wiedzy wśród uczniów okazał się wysoki, ale dość zróżnicowany. Najlepszy wynik osiągnął Daniel Franczak z klasy VIII zajmując pierwsze miejsce. Pozostałe miejsca na podium i kolejne wysokie wyniki osiągnęli uczniowie klasy VI. Już na starcie rywalizacji zdawali się być faworytami ponieważ zakres tematyczny konkursu pokrywał się z materiałem realizowanym aktualnie na lekcjach historii. Drugie miejsce przypadło Zofii Pakulak i Maciejowi Chmielewskiemu. Na trzecim miejscu uplasował się Marcin Borus. Na wyróżnienie zasługują również: Julia Dziekanowicz, Wiktoria Wypychowska i Wiktor Nowaczyk.

Konkurs wiedzy o zdrowym stylu życia TRZYMAJ FORMĘ

Dnia 26 kwietnia w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słupcy odbył się II etap – powiatowy konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj Formę!”. Do etapu powiatowego zakwalifikowały się 2 uczennice z 2 szkół podstawowych w tym nasza Klara Białecka z klasy VII. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Konkurs recytatorski Czerwieńcie, zieleńcie się słowa ... - etap finałowy

23 i 24 kwietnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Strzałkowie odbył się Międzypowiatowy Konkurs Recytatorski dla Szkół Podstawowych Czerwieńcie, zieleńcie się słowa... Wzięło w nim udział 64 recytatorów wyłonionych podczas prezentacji powiatowych. Naszą szkołę reprezentowali: Piotr Janowski z klasy I oraz Klara Białecka z klasy VII. Gratulujemy recytatorom udziału oraz udanego występu.

Konkurs plastyczny na projekt okładki ulubionej książki

Konkurs adresowany był do uczniów klas I – VIII. Jego celem było rozwijanie kreatywności, wrażliwości estetycznej oraz zdolności artystycznych dzieci i młodzieży. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem. Do biblioteki wpłynęło 30 prac. Projekty okładek były bardzo ciekawe, wykonane estetycznie i z dbałością o szczegóły. Jury konkursowe przyznało 5 nagród i 5 wyróżnień.

Nagrody otrzymali:

Hanna Maciejewska, kl. 2
Karina Staszewska, kl. 2
Nikodem Marciniak, kl. 2
Zuzanna Bryk, kl. 3
Zuzanna Leszczyńska, kl. 3

Wyróżnienia otrzymali:

Liliana Dolata, kl. 1
Anastazja Bojańska, kl. 4
Martyna Grzybowska, kl. 4
Filip Juszczak, kl. 5
Sebastian Ławniczak, kl. 8

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom! Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za udział!

Konkurs wiedzy o zdrowym stylu życia TRZYMAJ FORMĘ

Miło nam poinformować, że uczennica klasy VII Klara Białecka zakwalifikowała się do II etapu powiatowego Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia TRZYMAJ FORMĘ. W konkursie wzięli udział uczniowie z siedmiu szkół podstawowych naszego powiatu, a jego organizatorem jest Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Słupcy. Szkolnym koordynatorem konkursu jest pani Justyna Ościsłowska.

Konkurs recytatorski Czerwieńcie, zieleńcie się słowa ... - etap powiatowy

27 marca 2024 r. w Słupcy odbył się powiatowy etap 29. edycji Konkursu Recytatorskiego Czerwieńcie, zieleńcie się słowa ... Wzięło w nim udział 29 recytatorów z terenu powiatu słupekiego, a wśród nich uczniowie z naszej szkoły, którzy zostali jego laureatami:

I miejsce w kategorii klas V - VIII - Klara Białecka z kl. VII

III miejsce w kategorii klas I - III - Piotr Janowski z kl. I

III miejsce w kategorii klas IV - VI - Kinga Przybylska z kl. IV

Będą oni reprezentawać naszą szkołę już wkrótce na etapie rejonowym. Serdecznie gratulujemy udanych prezentacji!

Powiatowy konkurs plastyczny - postać z utworów H.Ch. Andresena

26 marca w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Słupcy odbyło się podsumowanie powiatowego konkursu plastycznego, zorganizowanego pod hasłem Moja ulubiona postać z utworów Hansa Christiana Andersena. Na konkurs wpłynęło aż 116 prac z 16 placówek edukacyjnych powiatu słupeckiego, a wśród jego laureatów znaleźli się uczniowie kl. II z naszej szkoły - Hanna Maciejewska i Nikodem Marciniak.

Serdecznie gratulujemy!

Gminny Konkurs plastyczny "Kartka Wielkanocna"

25 marca w Gminnym Ośrodku Kultury w Zagórowie został rozstrzygnięty konkurs plastyczny pt. Najpiękniejsza Kartka Wielkanocna. Wśród jego laureatów znaleźli się uczniowie z naszej szkoły:

Kategoria przedszkola i klasy "0"

II miejsce - Kacper Górniak, gr. Pracowite mróweczki

Klasy I - III:

II miejsce - Zuzanna Kowalewska, kl. I

Klasy IV - VIII:

wyróżnienie - Nikola Górniak, kl. IV

Nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

Rozstrzygnięcie szkolnych konkursów matematycznych

Szkolny konkurs "Palma wielkanocna"

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny "Kangur 2024"

Dnia 21 marca br. 17 uczniów naszej szkoły wzięło udział w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym "Kangur 2024". Cieszymy się, że co roku liczba uczestników zwiększa się. Gratulujemy udziału i czekamy na wyniki!

„Spelling Bee” – szkolny konkurs ortograficzny w języku angielskim

Celem konkursu „Spelling Bee” jest rozwijanie motywacji uczestników do nauki języka angielskiego, propagowanie znajomości tego języka, a w szczególności umiejętności literowania. Konkurs wzorowany jest na amerykańskich konkursach „Spelling Bee”, cieszących się niezwykłą popularnością wśród uczniów w USA. W naszej szkole znalazło się 21 chętnych, aby zmierzyć się z zadaniami konkursowymi. Walka o tytuł była w wielu przypadkach naprawdę imponująca i zaciekła, toteż nie obyło się bez dogrywek. Jury wyłoniło zwycięzców na poziomie każdej klasy. Oto najlepsi z najlepszych:
Anastazja Bojańska kl. 4
Leon Kmieć kl. 5
Maciej Chmielewski kl. 6
Lena Drewniak kl. 7
Daniel Franczak kl. 8

GRATULUJEMY!

Konkurs Recytatorski Czerwieńcie, zieleńcie się słowa ... - etap gminny

14 marca 2024 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Zagórowie odbyła się 29 edycja Konkursu Recytatorskiego Czerwieńcie, zieleńcie się słowa.... Konkurs został zorganizowany przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Zagórów. Uczestniczyło w nim 22 recytatorów ze szkół podstawowych gminy Zagórów. Z naszej szkoły pięknie zaprezentowali się następujący uczniowie:

Piotr Janowski z kl. I

Antonina Gęsikiewicz z kl. II

Hanna Maciejewska z kl. II

Kornelia Przybylska z kl. III

Kinga Przybylska z kl. IV

Olga Nowak z kl. V

Klara Białecka z kl. VII

Daniel Franczak z kl. VIII

Do następnego etapu konkursu, który odbędzie się 27 marca w Słupcy zakwalifikowali się uczniowie: Piotr Janowski, Kinga Przybylska i Klara Białecka. Natomiast Hania Maciejewska otrzymała nagrodę specjalną Dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Słupcy. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody książkowe i dyplomy. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Konkurs PORTRET SŁYNNEGO MATEMATYKA

Uczniowie naszej szkoły: Anastazja Bojańska (kl. IV), Jakub Gęsikiewicz (kl. IV), Sebastian Ławniczak (kl. VIII) wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie "Portret Słynnego Matematyka". Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu portretu dowolnego uczonego znanego powszechnie z tego, że w czasie swojego życia zajmował się matematyką. Prace wysłane! Czekamy na wyniki.

Wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie Historycznym „Konspiracja harcerska w latach 1939-1956”.

Miło nam poinformować, iż uczennice naszej szkoły Klara Białecka z klasy 7 zdobyła wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie Historycznym – „Konspiracja harcerska w latach 1939-1956”. Nad konkursem opiekę sprawowała nauczycielka historii - p. Joanna Parus.

Tegoroczna edycja konkursu była poświęcona pamięci harcerzy i harcerkom, którzy walczyli w obronie kraju. Harcerze byli zawsze wierni dewizie „Bóg, honor, Ojczyzna”.

Pa­tro­nat ho­no­ro­wy nad kon­kur­sem ob­jął Wiel­ko­pol­ski Ku­ra­tor Oświa­ty.

Or­ga­ni­za­to­ra­mi Kon­kur­su by­li:
Rad­na Sej­mi­ku Wo­je­wódz­twa Wiel­ko­pol­skie­go Pa­ni Zo­fia It­man,
Cen­trum Do­sko­na­le­nia Nau­czy­cie­li w Ko­ni­nie
Cen­trum Kul­tu­ry i Sz­tu­ki w Ko­ni­nie

Na kon­kurs wpły­nę­ło 137 prac (97 prac ze szkół pod­sta­wo­wych i 37 prac ze szkół ponadpodsta­wo­wych) w na­stę­pu­ją­cych ka­te­go­riach: lap­bo­ok, pra­ca pla­stycz­na, kart­ka z kalen­da­rza, komiks.

Uroczysta gala podsumowująca konkurs, podczas której zostały wręczone dyplomy i nagrody odbyła się 5 marca w Centrum Kultury i Sztuki w Koninie. W czasie uroczystości wystąpił raper Tadeusz Polkowski „Tadek Firma Solo”, który zaprezentował utwory poświęcone bohaterom minionych lat - żołnierzom i pannom  wyklętym.

Klarze serdecznie gratulujemy!!!

Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego FOX 2024

5 marca odbył się w naszej szkole Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego FOX 2024. Udział w nim polega na rozwiązaniu jednorazowego testu złożonego z zadań wielokrotnego wyboru i daje uczniom możliwość sprawdzenia swoich umiejętności językowych, wiedzy językowej oraz kulturoznawczej. Zadania z obowiązkowej lekturki mają na celu pokazać, że język stanowi całość. Śmiałkami, którzy zmagali się z zadaniami konkursowymi byli: Zuzanna Leszczyńska (kl. 3), Anastazja Bojańska (kl. 4), Nikola Górniak (kl. 4), Olga Nowak (kl. 5), Jakub Szymkowiak (kl. 5), Jan Wolniewicz (kl.5), Maciej Chmielewski (kl. 6), Wiktoria Wypychowska (kl. 6), Klara Białecka (kl. 7), Olga Szymkowiak (kl. 7) i Daniel Franczak ( kl. 8). Uczniowie otrzymali dyplomy za uczestnictwo w konkursie. Teraz pozostaje czekać na wyniki i dalsze nagrody.TRZYMAMY KCIUKI!

Szkolny Konkurs Recytatorski

28 lutego br. odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski. Podczas tegorocznej edycji wiersze zaprezentowało 27 uczniów z klas I-VIII. Recytacji przysłuchiwało się jury w składzie: Pani Dyrektor Mirosława Pirucka-Parus oraz panie Katarzyna Kulterman i Małgorzata Swędrowska. Komisja, oceniając recytację, zwracała uwagę na dobór repertuaru, opanowanie tekstu, wyrazistość mówienia, interpretację utworu oraz ogólny wyraz artystyczny. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy za udział w konkursie oraz drobne upominki.
Najlepsi recytatorzy: Piotr Janowski, Hanna Maciejewska, Antonina Gęsikiewicz, Kornelia Przybylska, Kinga Przybylska, Olga Nowak, Klara Białecka, Daniel Franczak otrzymali nagrody i będą reprezentowali naszą szkołę podczas Gminnego Konkursu Recytatorskiego w Zagórowie.
Gratulujemy!

Rozstrzygnięcie szkolnych konkursów plastycznych z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu

Dnia 9 lutego w naszej szkole podsumowano obchody Dnia Bezpiecznego Internetu. Chętni uczniowie uczestniczyli w konkursie plastycznym na plakat pt. „Mój komputerowy świat – bezpieczni w sieci” (kl. I – III) oraz konkursie na opracowanie lapbooka pt. „Dzień Bezpiecznego Internetu – Działajmy razem!” (kl. IV – VIII). Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Zwycięzcy w konkursie pt. „Mój komputerowy świat – bezpieczni w sieci” (kl. I – III)
Amelia Kmieć – kl. II
Antoni Kałmucki – kl. II
Zuzanna Bryk – kl. III

Zwycięzcy konkursu na opracowanie lapbooka pt. „Dzień Bezpiecznego Internetu – Działajmy razem!” (kl. IV – VIII)
Oskar Szambelan – kl. IV
Jan Wolniewicz – kl. V
Amelia Widerowska – kl. VII

Gratulujemy!

Konkurs poprawnej polszczyzny ZNAM SWÓJ JĘZYK

Konkurs poprawnej polszczyzny ZNAM SWÓJ JĘZYK miał otwartą formułę i mógł w nim wziąć udział każdy uczeń. Przez 5 kolejnych dni na górnym korytarzu szkoły pojawiało się jedno zadanie polonistyczne. Uczniowie, którzy poprawnie rozwiązali wszystkie zadania, przechodzili do rundy finałowej. W finale zmierzyli się z testem sprawdzającym znajomość poprawności językowej. Po emocjonujących zmaganiach laureatami konkursu zostali Marta Kornatowska i Leon Kmieć.

Szkolny konkurs ortograficzny MISTRZ ORTOGRAFII

W styczniu odbyła się kolejna odsłona konkursu ortograficznego o tytuł MISTRZA ORTOGRAFII, który już na stałe wpisał się w tradycję naszej szkoły. Konkurs odbywał się w trzech kategoriach wiekowych. Uczestnicy pisali dyktando oraz rozwiązywali test sprawdzający znajomość reguł polskiej pisowni. Tytuł MISTRZA ORTOGRAFII zdobyli:
Zuzanna Leszczyńska w kategorii klas I-III
Leon Kmieć w kategorii klas IV-VI
Klara Białecka w kategorii klas VII-VIII

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom, a wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział!


Konkursu Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim – etap szkolny.

25 stycznia 2024 r. odbyły się szkolne eliminacje do XVI edycji Konkursu Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim „Tobie Polsko ta kropla krwi wrzącej…” Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem. Wzięło w nim udział 14 uczniów. Zgodnie z regulaminem do kolejnego etapu zakwalifikowało się pięcioro uczniów, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów w eliminacjach szkolnych.
Do kolejnego etapu zakwalifikowali się następujący uczniowie:
Maciej Chmielewski z kl. VI
Klara Białecka z kl. VII
Daniel Franczak z kl. VIII
Sebastian Ławniczak z kl. VIII
Amelia Widerowska z kl. VII

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy powodzenia podczas etapu finałowego, który odbędzie się 20 marca 2024 roku.

Wojewódzki konkurs historyczny: „Konspiracja harcerska w latach 1939 - 1956”.

Uczniowie klas VI –VIII przygotowali prace i wzięli udział w wojewódzkim konkursie „Konspiracja harcerska w latach 1939 - 1956” . Celem konkursu jest upamiętnienie, obchodzonego od 2011 r., Narodowego Dnia Pamięci o Żołnierzach Wyklętych, ale również upowszechnienie wiedzy o polskim podziemiu niepodległościowym i żołnierzach, którzy zdecydowali się nie składać broni i kontynuowali walkę o niepodległość Polski po II wojnie światowej. Tegoroczna edycja konkursu poświęcona jest pamięci harcerek i harcerzy, którzy próbowali wytrwać w służbie nawet w najtrudniejszych chwilach.
Organizatorami konkursu są:
- Radna Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Zofia Itman,
- Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie,
Prace naszych uczniów i innych uczestników, oceni powołane przez organizatora jury, a wyniki poznamy w marcu 2024 r. Z niecierpliwością czekamy na rozstrzygnięcie, a uczestnikom z naszej szkoły życzymy powodzenia. Galeria prac przesłanych na konkurs pozwala z nadzieją i optymizmem czekać na wyniki.

Konkurs ŻYWE POWSTANIE 2023

Miło nam poinformować, że uczeń klasy IV Wojtek Wolniewicz zdobył wyróżnienie w konkursie Żywe powstanie 2023. Gratulujemy!

Konkurs Plastyczny MGOK Zagórów Najpiękniejsza Kartka Bożonarodzeniowa

18 grudnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Zagórowie został rozstrzygnięty konkurs plastyczny na Najpiękniejszą Kartkę Bożonarodzeniową. Wśród jego laureatów znaleźli się uczniowie z naszej szkoły:

Klasy I - III:

I miejsce - Hanna Maciejewska, kl. II

II miejsce - Zuzanna Kowalewska, kl. I

III miejsce - Hanna Śmigielska, kl. I

Klasy IV - VIII:

I miejsce - Nikola Górniak, kl. IV

II miejsce - Jakub Szymkowiak, kl. V.

Gratulujemy!

fot. MGOK Zagórów

XXI Powiatowa Olimpiada Wiedzy o AIDS i HIV 

1 grudnia 2023 r. przedstawiciele naszej szkoły - Stanisław Kin i Krystian Ławniczak, uczniowie klasy VIII, brali udział w XXI Powiatowej Olimpiadzie Wiedzy o AIDS i HIV. Czekamy na wyniki.

XIII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia - szkolny konkurs matematyczno - literacki

W ramach obchodów XIII Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia zorganizowany został szkolny konkurs matematyczno-literacki na wiersz lub rymowankę z tabliczką mnożenia w tle.
Nagrody otrzymali :
Antonina Gęsikiewicz - kl.II
Anastazja Bojańska – kl.IV
Jakub Gęsikiewicz - kl.IV
Adam Kopaczewski – kl.IV
Oskar Szambelan – kl.IV
Wojciech Kałmucki - kl.V
Julia Dziekanowicz - kl.VI

Gratulujemy!

Powiatowy Konkurs Recytatorski Wierszy i Pieśni o Tematyce Patriotycznej im. Tomasza Garsztki

13 listopada w Miejskim Domu Kultury w Słupcy odbył się Powiatowy Konkurs Recytatorski Wierszy i Pieśni o Tematyce Patriotycznej im. Tomasza Garsztki. Wzięli w nim udział uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu powiatu słupeckiego. Naszą szkołę na deskach MDK reprezentowała uczennica kl. VII Klara Białecka, która deklamowala utwór Zbigniewa Herberta Pan od przyrody. Gratulujemy Klarze udziału w konkursie.

Konkurs Żywe powstanie 2023 - 105 lat radości z Wolności 

Uczniowie z klasy czwartej wzięli udział w konkursie historycznym Żywe powstanie 2023, zorganizowanym przez Instytut Poznański. 
Konkurs ma na celu upamiętnienie bohaterów Powstania Wielkopolskiego, a także popularyzację tego historycznego wydarzenia w Wielkopolsce i w całej Polsce. Zadaniem uczestników było wykonanie pracy artystycznej nawiązującej do historii Powstania Wielkopolskiego, pod hasłem 105 lat radości z Wolności. Udział w konkursie poprzedziła tematyczna rozmowa na lekcji historii, podczas której uczniowie dowiedzieli się najważniejszych informacji o tym narodowym powstaniu.
Ciekawe i pomysłowe prace wykonane przez naszych uczniów zostały przekazane do Organizatora.

Czekamy niecierpliwie na ogłoszenie wyników konkursu!

Podsumowanie konkursu plastycznego „Jedyna taka książka...”

Konkurs plastyczny „Jedyna taka książka...” adresowany był do uczniów klas I-V. Celem konkursu było rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz zdolności artystycznych wśród dzieci, a także upowszechnianie inicjatyw twórczych. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem. Do biblioteki napłynęło 21 prac inspirowanych ulubionymi książkami dzieci. Jury konkursowe przyznało 5 nagród.

Nagrody otrzymali:
Iga Andrzejak kl. 1
Zuzanna Kowalewska kl. 1
Nikodem Marciniak kl. 2
Lena Fagasińska kl. 3
Marta Kornatowska kl. 5

Gratulujemy zwycięzcom! Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie!

Podsumowanie konkursu czytelniczego na temat „Przygód Odyseusza” J. Parandowskiego

Konkurs czytelniczy adresowany był do uczniów klas V-VIII. Celem konkursu było rozbudzanie zainteresowań czytelniczych dzieci, rozwijanie pasji czytelniczych i zamiłowania do literatury oraz kształtowanie wrażliwości na odbiór słowa pisanego. Jury konkursowe przyznało 2 nagrody.

Nagrody otrzymali:
Olga Nowak kl. 5
Leon Kmieć kl. 5

Gratulujemy laureatom! Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie!

Rozstrzygnięcie szkolnego konkursu z okazji Dnia Edukacji Narodowej „My też byliśmy dziećmi!”

Dnia 25 października rozstrzygnięto szkolny konkurs zorganizowany przez Samorząd Uczniowski z okazji Dnia Edukacji Narodowej „My też byliśmy dziećmi!”. Zadaniem uczestników konkursu było rozpoznanie pracowników szkoły po ich zdjęciach z dzieciństwa.
Najlepiej z tym niełatwym wyzwaniem poradzili sobie: Marta Kornatowska i Leon Kmieć z klasy V oraz Klara Białecka, Magdalena Gaweł, Olga Szymkowiak i Amelia Widerowska z klasy VII. Gratulujemy!
Zwycięzcy zostali nagrodzeni słodkimi upominkami ufundowanymi przez Samorząd Uczniowski.

Rok szkolny 2022/2023

Wyniki konkursu języka angielskiego FOX

28 marca 2023 roku uczniowie z klas III - VIII wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego FOX. Zadaniem uczestników było rozwiązanie testu złożonego z zdań wielokrotnego wyboru. Dał on naszym uczniom możliwość sprawdzenia swoich umiejętności językowych, wiedzy językowej i kulturoznawczej. Najwyższy wynik - bardzo dobry uzyskał w naszej szkole Maciej Chmielewski z klasy V. Serdecznie gratulujemy Maćkowi i pozostałym uczestnikom konkursu!

Wyniki konkursu matematycznego KANGUR 2023

16 marca 2023 roku uczestniczyliśmy w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym KANGUR 2023. Znamy już jego wyniki. Miło nam poinformować, że uczennica klasy VIIIa Agata Janowska zdobyła wyróżnienie, a uczeń klasy IV Jan Wolniewicz zdobył najwięcej punktów ze wszystkich uczestników w naszej szkole (zabrakło mu 0,25 w swojej kategorii do nagrody).

Gratulujemy Agacie i Jankowi oraz wszystkim uczestnikom konkursu!

XXVIII Finał Konkursu Recytatorskiego "Czerwieńcie, zieleńcie się słowa"- Strzałkowo 2023

Po trzech latach przerwy 19 kwietnia 2023r. odbył się w Gminnym Ośrodku Kultury w Strzałkowie Finał Konkursu Recytatorskiego "Czerwieńcie, zieleńcie się słowa". Do konkursu przystąpiło 46 najlepszych recytatorów z subregionu konińskiego. Naszą szkołę pięknie reprezentowała uczennica klasy 8 Maria Parus .Prezentacjom przysłuchiwali się członkowie jury w składzie : Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Strzałkowie pani Honorata Łysiak oraz pan Andrzej Malicki- aktor Teatru im Aleksandra Fredry w Gnieźnie, reżyser, pisarz, animator kultury, wyróżniony Nagrodą " Profesjonaliści Forbesa 2013" w kategorii " Aktor".
Po wysłuchaniu wszystkich recytatorów pan Andrzej skierował w ich stronę podziękowania i gratulacje . Podkreślił , że wszyscy młodzi artyści zaprezentowali szeroki wachlarz umiejętności recytatorskich ,dlatego też wszyscy mogą czuć się zwycięzcami . Następnie przekazał cenne wskazówki i zasady w pracy nad tekstem literackim. Młodzi "malarze słowa" otrzymali pamiątkowe dyplomy i kubki z logo GOK-u w Strzałkowie, przygotowane z okazji 50 lecia istnienia placówki.
Dziękujemy Marysi za determinację i duży wkład pracy w trudną sztukę "żywego słowa". Życzymy dalszych sukcesów w każdej dziedzinie sztuki.

Gminny Konkurs Plastyczny MGOK Zagórów "Najpiękniejsza kartka wielkanocna"

28 marca 2023r. Komisja Artystyczna w składzie: Emilia Harmacińska (przewodnicząca), Iwona Bętkowska i Elżbieta Matuszak przyznała nagrody i wyróżnienia w Konkursie Plastycznym - Najpiękniejsza kartka wielkanocna.
Na konkurs do Gminnego Domu Kultury w Zagórowie wpłynęły 74 prace
. Celem konkursu było podtrzymanie tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi, rozbudzanie kreatywności oraz rozwijanie technik plastycznych. Komisja artystyczna przy ocenie prac uwzględniała oryginalność, zgodność z tematyką, pomysłowość, wkład pracy i estetykę jej wykonania.
Uczniowie z naszej szkoły również przystąpili do tego konkursu . Wśród nagrodzonych znaleźli się następujący uczniowie:
SZYMON JUSZCZAK- kl. 1 ( 3 miejsce w kategorii klas 1-3)
SEBASTIAN GAŁDECKI -kl. 8b ( I miejsce w kategorii klas 4-8)

AGATA JANOWSKA - kl. 8a (wyróżnienie w kategorii klas 4-8) 

Gratulujemy nagrodzonym i życzymy dalszych sukcesów !

Podsumowanie konkursu plastycznego „Dzieła Aleksandra Fredry w malarstwie i rysunku”

Konkurs plastyczny „Dzieła Aleksandra Fredry w malarstwie i rysunku” adresowany był do uczniów klas I-VIII. Celem konkursu była promocja twórczości Aleksandra Fredry, rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz zdolności artystycznych wśród dzieci i młodzieży, a także upowszechnianie inicjatyw twórczych. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem. Do biblioteki napłynęło 29 prac inspirowanych wierszem, bajką lub komedią Aleksandra Fredry. Jury konkursowe przyznało 5 nagród i 4 wyróżnienia.

Nagrody otrzymali:
Karina Staszewska kl. 1
Antek Kałmucki kl. 1
Jakub Szymkowiak kl. 4
Wiktoria Wypychowska kl. 5
Maja Ławniczak kl. 8b

Wyróżnienia otrzymali:
Hanna Maciejewska kl. 1
Zuzanna Bryk kl. 2
Wojtek Kałmucki kl. 4
Tobiasz Szambelan kl. 4

Zwycięzcom gratulujemy! Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za udział!


Podsumowanie konkursu plastyczno – literackiego na kartkę z życzeniami urodzinowymi dla Aleksandra Fredry

Z okazji 230. rocznicy urodzin patrona Roku Aleksandra Fredry biblioteka ogłosiła konkurs plastyczno – literacki na kartkę z życzeniami urodzinowymi dla jubilata. Konkurs adresowany był do uczniów klas IV-VIII. Zadaniem uczniów było nie tylko wykonanie kartki urodzinowej, ale również napisanie życzeń dla Aleksandra Fredry. Do biblioteki napłynęło 17 kartek z życzeniami. Forma była dowolna, a sami uczniowie zastosowali różne techniki plastyczne. Jury konkursowe przyznało 1 nagrodę i 3 wyróżnienia.

Nagrodę otrzymała:
Nikola Jankowska kl. 8a

Wyróżnienia otrzymali:
Agata Janowska kl. 8a
Zosia Markiewicz kl. 8a
Marcel Siuba kl. 8a

Zwycięzcom gratulujemy! Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za udział!

Szkolny Konkurs Logicznego Myślenia

30 marca w ramach obchodów Dnia Matematyki i Dnia Mózgu wyłoniono Szkolnego Mistrza Logicznego Myślenia. Wcześniej w klasach odbyły się rozgrywki w warcaby, wygrani reprezentowali swoich kolegów w finale: kl. IV Tobiasz Szambelan, kl. V Antoni Urbaniak, kl. VI Lena Drewniak, kl. VII Sebastian Ławniczak, kl. VIIIa Mikołaj Żelek, kl. VIIIb Wiktor Kowalewski. Do ścisłego finału przeszli przedstawiciele klas IV, VIIIb i V. Mistrzem Logicznego Myślenia został  Wiktor Kowalewski z kl. VIIIb. Gratulujemy!

Powiatowy konkurs recytatorski "Czerwieńcie, zieleńcie się słowa..."
29 marca 2023 r. w Słupcy odbył się powiatowy etap 28. edycji Konkursu Recytatorskiego Czerwieńcie, zieleńcie się słowa ... Wzięło w nim udział dwudziestu recytatorów z terenu powiatu słupekiego, a wśród nich uczennice z naszej szkoły - Kinga Przybylska (kl. II), Klara Białecka (kl. VI) i Maria Parus (kl. VIII a). W związku z tym miło nam poinformować, że laureatką I miejsca w kategorii klas V - VIII została Marysia, a wyróżnienie w tej samej kategorii przypadło Klarze. Obie uczennice będą reprezentawać naszą szkołę już wkrótce na etapie rejonowym. Serdecznie gratulujemy udanych prezentacji!

Gminny konkurs recytatorski "Czerwieńcie, zieleńcie się słowa..."

W Międzynarodowym Dniu Poezji 21 marca 2023r. w Gminnym Domu Kultury w Zagórowie odbyła się 28 edycja gminnego konkursu recytatorskiego" Czerwieńcie , zieleńcie się słowa". Konkurs został zorganizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Zagórowie. W konkursie uczestniczyło 20 recytatorów ze szkół podstawowych gminy Zagórów. Z naszej szkoły pięknie zaprezentowali się następujący uczniowie:
Tosia Gęsikiewicz z kl. 1
Zuzia Leszczyńska z kl. 2
Oskar Szambelan z kl.3
Kinga Przybylska z kl. 3
Jakub Szymkowiak z kl. 4
Klara Białecka z kl. 6
Maria Parus z kl.8a

Do następnego etapu konkursu ,który odbędzie się 29 marca w Słupcy zakwalifikowały się uczennice : Maria Parus, Klara Białecka, Kinga Przybylska. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody książkowe i dyplomy. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Rozstrzygnięcie plastycznego konkursu logopedycznego

W marcu obchodziliśmy dzień logopedy. Logopedia jest nauka zajmująca się kształtowaniem, rozwojem i doskonaleniem mowy. Początki logopedii sięgają już XIX wieku, lecz jej rozwój nastąpił w latach 60. XX wieku, kiedy powstało Polskie Towarzystwo Logopedyczne. Logopeda udziela pomocy osobom z trudnościami w językowym porozumiewaniu się. Zajmuje się m.in. diagnozą, terapią zaburzeń artykulacji, mowy, głosu, języka pisanego, a także zaburzeń na podłożu neurologicznym. O wadach wymowy mówimy wówczas, gdy dana osoba ma problem z wymawianiem jednego, kilku lub kilkunastu dźwięków. Najczęściej występują wówczas zniekształcenia wypowiadanych słów, zastępowanie lub opuszczanie głosek. Z tej okazji w naszej szkole odbyły się zajęcia logopedyczne w oddziałach przedszkolnych i klasach I-III. Zwieńczeniem obchodów tego dnia był plastyczny konkurs logopedyczny. Uczniowie klas I-III mieli za pomocą obrazków przedstawić słowa zawierające wybraną głoskę. Dzieci chętnie wzięły udział w konkursie.
Laureci:
1 miejsce- Zuzia Bryk, kl. 2
2 miejsce- Zuzia Leszczyńska, kl. 2
3 miejsce- Antek Kałmucki, kl. 1

Międzynarodowy Konkurs "Kangur Matematyczny"

16 marca 2023r. 11 uczniów naszej szkoły wzięło udział w Międzynarodowym Konkursie "Kangur Matematyczny". Gratulujemy udziału i czekamy na wyniki!

Konkurs poprawnej polszczyzny "Znam swój język"

Z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego uczniowie klas ósmych wzięli udział w szkolnym konkursie poprawnej polszczyzny "Znam swój język". Celem konkursu było propagowanie kultury języka polskiego wśród młodzieży, poszerzanie i pogłębianie świadomości językowej, ortograficznej i interpunkcyjnej oraz zainspirowanie uczniów do dbania o poprawną polszczyznę. Uczestnicy rozwiązywali testu sprawdzający wiadomości z zakresu ortografii, interpunkcji i kultury języka polskiego. Najlepiej z zadaniami poradziły sobie Julia Bojańska z klasy VIII a i Iza Kierzek z klasy VIII b, zajmując ex aequo pierwsze miejsce. Zwyciężczyniom serdecznie gratulujemy, a wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie!

Podsumowanie 5 edycji Wojewódzkiego Konkursu Historycznego Panny Wyklęte.

2 marca 2023 r. w Centrum Kultury i Sztuki w Koninie odbyła się uroczysta gala podsumowująca 5 edycję Wojewódzkiego Konkursu Historycznego Panny Wyklęte. Uczestniczyli w niej uczniowie i opiekunowie z całej Wielkopolski. Wśród gości nie zabrakło parlamentarzystów, samorządowców, przedstawicieli lokalnych instytucji oraz sponsorów.
Realizowany od kilku lat konkurs ma na celu upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci o Żołnierzach Wyklętych. Tegoroczna edycja była poświęcona sylwetkom niezłomnych kobiet, które walczyły o wolną Polskę już w trakcie II wojny światowej, ale również działały w powojennym antykomunistycznym podziemiu niepodległościowym. Kim były? – Były łączniczkami, sanitariuszkami, narzeczonymi, siostrami i powiernicami żołnierzy wyklętych, ale także aktywnie zaangażowane w walkę. Przez całe lata skazane były na zapomnienie. Panny wyklęte to ciche bohaterki zmagań o wolną Polskę, które dopiero teraz historia dla nas odkrywa – mówiono podczas gali.
Organizatorką projektu i pomysłodawczynią konkursu jest Zofia Itman, radna województwa wielkopolskiego.
Wśród uczestników gali znalazły się nasze dwie uczennice Nikola Jankowska, która odebrała nagrodę za zajęcie III miejsca i Maja Ławniczak za wyróżnienie.
Prace naszych uczennic zostały docenione przez jury, a miarą sukcesu jest fakt, że w konkursie wzięło udział ponad 200 uczestników z całej Wielkopolski.

Szkolny konkurs recytatorski

Dnia 22 lutego bieżącego roku w naszej szkole odbył się szkolny konkurs recytatorski. Wiersze zaprezentowało 12 recytatorów. Konkurs przebiegał w dwóch kategoriach wiekowych

- Kategoria uczniów z klas 1-3

- Kategoria uczniów z klas 4-8

Recytacje oceniały Pani Małgorzata Swędrowska i Pani Katarzyna Kulterman. Zaprezentowane wiersze ocenione były pod względem doboru repertuaru, dykcji, interpretacji utworu, stopnia opanowania tekstu i ogólnego wyrazu artystycznego.

Nagrody otrzymali:

- Tosia Gęsikiewicz klasa 1

- Zuzanna Leszczyńska klasa 2

- Oskar Szambelan klasa 3

- Kinga Przybylska klasa 3

- Jakub Szymkowiak klasa 4

- Klara Białecka klasa 6

- Marysia Parus klasa 8a

W konkursie zaprezentowali swoje recytatorskie umiejętności również: Lena Grzelewska z klasy 1, Hanna Maciejewska z klasy 1, Kornelia Przybylska z klasy 2, Anastazja Bojańska z klasy 3, Nikola Górniak z klasy 3.

Warto dodać, że wszyscy uczestnicy konkursu zaprezentowali wysoki poziom umiejętności recytatorskich.

Nagrody i dyplomy dla uczestników zostały uroczyście wręczone przez Panią Dyrektor Mirosławę Pirucką-Parus. Nagrodzeni uczniowie będą reprezentować naszą szkołę na gminnym konkursie recytatorskim, który odbędzie się w Zagórowie.

Dziękujemy za udział wszystkim uczniom i życzymy dalszych sukcesów!

Powiatowy konkurs literacki Różne oblicza miłości

W styczniu Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Słupcy z okazji DNIA ŚWIĘTEGO WALENTEGO ogłosiła konkurs literacki pod hasłem Różne oblicza miłości. Celem konkursu było zachęcenie młodzieży do twórczego spędzania wolnego czasu, rozwijanie wyobraźni i wrażliwości literackiej, promowanie literatury i czytelnictwa. Miło nam poinformować, że jedną z jego laureatek została Iza Kierzek z kl. VIIIb, natomiast Nikola Jankowska z kl. VIIIa zdobyła wyróżnienie. Gratulujemy!

Szkolne konkursy z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu

Wyniki konkursu plastycznego pt. „Jestem bezpieczny w Internecie!” (kl. I – III)
I miejsce – Zuzanna Leszczyńska (kl. II)
II miejsce – Antastazja Bojańska (kl. III)

Wyniki konkursu na opracowanie edukacyjnej gry planszowej pt. „Bezpieczny Internet” (kl. IV – VIII)
I miejsce – Jakub Szymkowiak (kl. IV)
II miejsce – Julia Reszkiewicz (kl. VIIIb)
III miejsce – Nikola Jankowska (kl. VIIIa)

Zwycięzcy w poszczególnych konkursach otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Główną nagrodą był bilet wstępu na interaktywną wystawę LEGO o historii Polski w Historylandzie w Poznaniu. Gratulujemy!


Podsumowanie konkursu ortograficznego „Mistrz ortografii”

W styczniu br. odbyła się kolejna edycja szkolnego konkursu ortograficznego „Mistrz ortografii”. Celem konkursu była dbałość o piękno i czystość języka ojczystego oraz motywowanie uczniów do doskonalenia własnych umiejętności w zakresie ortografii. Uczestnicy pisali dyktando pełne pułapek ortograficznych oraz test sprawdzający wiedzę na temat reguł polskiej pisowni. Zwycięzcami zostali ci, którzy wykazali się najlepszą znajomością zasad pisowni i umiejętnością ich zastosowania w praktyce. Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

Mistrz Ortografii w kategorii I-III Oskar Szambelan

Mistrz Ortografii w kategorii IV-VI Klara Białecka

Mistrz Ortografii w kategorii VII-VIII Nikola Jankowska

Gratulujemy zwycięzcom!
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział i zapraszamy w przyszłym roku.

Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim – etap szkolny

W tegorocznym etapie szkolnym XV Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim „Tobie Polsko ta kropla krwi wrzącej…” wzięło udział 18 uczniów. Zgodnie z regulaminem do kolejnego etapu zakwalifikowało się pięcioro uczniów, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów w eliminacjach szkolnych. Rywalizacja stała na bardzo wysokim poziomie.
Ostatecznie w etapie finałowym naszą szkołę reprezentować będą:

Klara Białecka z kl. VI
Łukasz Bryk z kl. VIII b
Nikola Jankowska z kl. VIII a
Hubert Kałmucki z kl. VIII b
Mikołaj Żelek z kl. VIII a

Całej piątce gratulujemy awansu i życzymy powodzenia w dalszym etapie konkursu, który odbędzie się 29 marca 2023 r.

Wojewódzki Konkurs Historyczny „Panny Wyklęte”

Uczniowie z klas VI-VIII wzięli udział w Wojewódzkim Konkursie Historycznym „Panny Wyklęte”. Organizatorami Konkursu byli: radna Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Pani Zofia Itman, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Wielkopolskich w Koninie oraz Centrum Kultury i Sztuki w Koninie. Patronat honorowym nad konkursem objął Wielkopolski Kurator Oświaty Pan Robert Gaweł.

Konkurs miał na celu upamiętnienie, obchodzonego od 2011 r., Narodowego Dnia Pamięci o Żołnierzach Wyklętych, upowszechnienie wiedzy o polskim podziemiu niepodległościowym i żołnierzach, którzy zdecydowali się nie składać broni i kontynuowali walkę o niepodległość Polski po II wojnie światowej. Wśród Żołnierzy Niezłomnych były także kobiety, o których mówi się rzadziej, ich wkład w działania konspiracyjne była taki sam jak mężczyzn. Oprócz walki niepodległościowej walczyły o byt swoich dzieci i rodziny.

Na konkurs wpłynęły 232, wśród nich znalazło się 19 prac uczniów i uczennic naszej szkoły.
Rywalizacja obejmowała kilka kategorii: lapbook, muzyczna, praca plastyczna, praca literacka, komiks i scenariusz zajęć - kategoria dla nauczycieli.

Laureatką III miejsca w kategorii praca literacka została Nikola Jankowska z klasy VIII a Wyróżnienie w kategorii praca plastyczna otrzymała Maja Ławniczak z klasy VIII b.

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy, a nagrodzonym uczennicom - GRATULUJEMY! Życzymy dalszych sukcesów.

Nagrodzone prace:

Galeria pozostałych prac:

Przedszkolny konkurs na najpiękniejsze sanie Mikołaja

Konkurs Plastyczny MGOK Zagórów "Najpiękniejsza Kartka Bożonarodzeniowa"

15 grudnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Zagórowie został rozstrzygnięty konkurs plastyczny na Najpiękniejszą Kartkę Bożonarodzeniową. W konkursie uczestniczyło 60 uczniów z gminy Zagórów, a kilkoro uczniów z naszej szkoły zdobyło w nim nagrody i wyróżnienia:

W kategorii przedszkola i klasa 0: I miejsce - Kacper Górniak (gr. Sprytne liski);
W kategorii klas I-III: I miejsce - Nikola Górniak; III miejsce - Oskar Szambelan (uczniowie kl. III); wyróżnienie - Lucy Jasiczek (kl. I);
W kategorii klas IV - VIII: III miejsce - Klara Białecka (kl. VI); wyróżnienie - Julia Dziekanowicz (kl. V);
Nagrodzonym gratulujemy talentu i życzymy dalszych sukcesów!

XX Finał powiatowej olimpiady o AIDS i HIV

1 grudnia w Światowym Dniu AIDS pion oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia PSSE w Słupcy zorganizował XX Powiatową Olimpiadę Wiedzy o HIV/AIDS na sali herbowej w Starostwie Powiatowym. W Olimpiadzie uczestniczyło 39 uczniów z 16 szkół podstawowych. Z naszej szkoły w Olimpiadzie wzięły udział 2 uczennice klasy 8a: Agata Janowska i Nikola Jankowska. Zadaniem uczniów było rozwiązanie testu składającego się z 22 pytań zamkniętych i 9 otwartych. Można było uzyskać 50 punktów.
Wyniki konkursu zostały ogłoszone 9 grudnia br. w Liceum Ogólnokształcącym w Słupcy na Obchodach Światowego Dnia AIDS. Tradycją naszej szkoły jest coroczne uczestnictwo w tej Olimpiadzie oraz zajmowanie jednego z czołowych miejsc. Nie inaczej stało się w tym roku. Po podsumowaniu konkursowych zadań okazało się, że wśród wyróżnionych uczestników znalazła się Agata Janowska. Opiekunem uczennic był p. Roman Bartłomiejczak, który również otrzymał wyróżnienie. Gratulujemy!


Powiatowy konkurs plastyczny dla uczniów kl. I - III pt. Nasze kochane zwierzaki

W październiku br. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Słupcy zorganizaowała konkurs plastyczny pt. Nasz kochane zwierzaki. Skierowany on był do uczniów kl. I - III szkół podstawowych, a cel, który mu przyświecał to pobudzenie wrażliwości i kreatywności wśród dzieci oraz kształtowanie twórczości plastycznej. Wśród nagrodzonych znaleźli się uczniowie z naszej szkoły: Szymon Juszczak z kl. I, Zuzia Bryk z kl. II oraz Oskar Szambelan z kl. III.

Gratulujemy!

Powiatowy Konkurs Recytatorski Wierszy i Pieśni Patriotycznych im. Tomasza Garsztki

10 listopada 2022 roku w Słupcy odbył się Powiatowy Konkurs Recytatorski Wierszy i Pieśni Patriotycznych im. Tomasza Garsztki. Konkurs ten zorganizowany był z okazji Święta Odzyskania Niepodległości, a jego honrowymi patronami są Burmistrz Gminy i Miasta Słupca Michał Pyrzyk i Starosta Powiatu Słupeckiego Jacek Bartkowiak.

W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział ponad 20 recytatorów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu powiatu słupeckiego. Wśród nich były uczennice z naszej szkoły - Klara Białecka z kl. VI i Maria Parus z kl. VIII a, które prezentowały utwory K.I. Gałczyńskiego i W. Szymborskiej. Jury konkursowe doceniło występ Klary Białeckiej i przyznało jej wyróżnienie. Serdecznie gratulujemy!

Rozstrzygnięcie szkolnego konkursu wiedzy o mitach greckich

Konkurs plastyczny "W Bullerbyn jest zawsze wesoło."

„Święty Mikołaj - biskup o miłosiernym sercu”
Po raz pierwszy uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym Święty Mikołaj - biskup o miłosiernym sercu. Celem konkursu jest między innymi pogłębianie wśród dzieci wiedzy o życiu i działalności św. Mikołaja – biskupa Miry oraz rozwijanie wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka. Do pani Marzeny Kazimierskiej wpłynęło 12 prac, wyniki poznamy 6 grudnia br.

Rok szkolny 2021/2022

Podsumowanie Konkursu Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim „Tobie Polsko ta kropla krwi wrzącej”

8 czerwca 2022 roku w siedzibie Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 na Starym Rynku odbyło się uroczyste podsumowanie XIV edycji Konkursu Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim „Tobie Polsko ta kropla krwi wrzącej!”, który został zorganizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu. Konkurs jest pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu.

W spotkaniu uczestniczyło wielu znakomitych gości, Pan Robert Gaweł - Wielkopolski Kurator Oświaty, Pan Czesław Kruczek Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Pan Rafał Reczek – Dyrektor IPN Poznań, Pan Wawrzyniec Wierzejewski, Prezes oddziału Wielkopolskiego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego, Pan Przemysław Terlecki Dyrektor Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości. Ośrodek reprezentowała Pani Ewa Superczyńska - Dyrektor ODN w Poznaniu.

W trakcie uroczystości nagrodzono laureatów XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim „Tobie Polsko ta kropla krwi wrzącej!”. Finalistami tego konkursu zostali uczniowie naszej szkoły: Łukasz Bryk z klasy 7b, Nikola Jankowska z klasy 7a i troje uczniów z klasy 8 - Milena Knapik, Bartosz Bartoszczak, Szymon Matecki. Bartoszowi i Szymonowi do uzyskania tytułu laureata zabrakło odpowiednio jednego i dwóch punktów.

Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.


Konkurs literacki "Świętuj z nami Rok Polskiego Romantyzmu"

Z radością informujemy, że uczennice naszej szkoły zostały laureatkami konkursu literackiego „Świętuj z nami Rok Polskiego Romantyzmu” zorganizowanego przez Liceum Ogólnokształcące w Słupcy. Zadaniem uczestników było napisanie rozprawki uzasadniającej słuszność słów Antoine’a de Saint – Exupery’ego „Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu, dobrze widzi się tylko sercem” lub wiersza na temat uczuć. Chętni uczniowie mogli również stworzyć komiks na podstawie utworu romantycznego. Nasze siódmoklasistki i ich o rok starsza koleżanka wykonały prace w każdej kategorii i to, jak się okazało, z powodzeniem.

Laureatami zostali:

W kategorii ROZPRAWKA
I miejsce Maria Parus kl. 7a
II miejsce Julia Bojańska kl. 7a
III miejsce Agata Janowska kl. 7a

W kategorii WIERSZ
II miejsce Nikola Jankowska kl. 7a
III miejsce Izabela Kierzek kl. 7b

W kategorii KOMIKS
I miejsce Amelia Michalak kl. 8

Dziękujemy wszystkim Młodym Autorom za udział, a zwycięzcom gratulujemy!!!

Teksty laureatów będą opublikowane w szkolnej gazetce „Kleks” w przyszłym roku szkolnym.

Wyniki konkursu matematycznego KANGUR 2022

17 marca 2022 roku uczestniczyliśmy w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym KANGUR 2022. Znamy już jego wyniki. Miło nam poinformować, że uczennica klasy VII a Agata Janowska zdobyła wyóżnienie.

Gratulujemy Agacie i wszystkim uczestnikom konkursu!

Konkurs plastyczny Mieszkańcy wyobraźni Marii Konopniciej

2022 to rok Marii Konopnickiej. Z tej okazji Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu ogłosiło konkurs plastyczny pt. Mieszkańcy świata wyobraźni Marii Konopnickiej. Wzięły w nim udział uczennice naszej szkoły: Klara Białecka i Olga Szymkowiak z kl V, Nikola Jankowska i Agata Janowska z kl. VII a, Martyna Dębczak i Maja Ławniczak z kl. VII b, które otrzymały dyplomy.

Podsumowanie konkursu ortograficznego "Mistrz Ortografii"

23 marca br. odbyła się kolejna edycja Szkolnego Konkursu Ortograficznego „Mistrz ortografii”. Celem konkursu była dbałość o piękno i czystość języka ojczystego oraz motywowanie uczniów do doskonalenia własnych umiejętności w zakresie ortografii. Uczestnicy pisali dyktando pełne pułapek ortograficznych oraz test sprawdzający wiedzę na temat reguł polskiej pisowni. Zwycięzcami zostali ci, którzy wykazali się najlepszą znajomością zasad pisowni i umiejętnością ich zastosowania w praktyce. Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

Mistrz Ortografii w kategorii I-III Oskar Szambelan

Mistrz Ortografii w kategorii IV-VI Wiktoria Wypychowska

Mistrz Ortografii w kategorii VII-VIII Izabela Kierzek

Gratulujemy zwycięzcom!

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział i zapraszamy w przyszłym roku.

Konkurs plastyczny MGOK Zagórów "Najpiękniejsza kartka wielkanocna"

8 Kwietnia 2022 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Zagórowie został rozstrzygnięty konkurs plastyczny na "Najpiękniejszą kartkę wielkanocną". Z naszej szkoły na konkurs zostały wysłane kartki następujących uczniów:
-Oliwier Gałdecki kl. 3
-Lena Fagasińska kl.1
-Zuzanna Bryk kl.1
-Nikola Górniak kl.2
-Adam Kopaczewski kl.2
-Agata Janowska kl.7a
-Klara Białecka kl.5
-Julia Reszkiewicz kl.7b
-Sebastian Gałdecki kl.7b
-Patryk Żelek kl.7a
-Nikola Jankowska kl.7a
-Zosia Markiewicz kl.kl.7a
Wśród tych uczniów znaleźli się się również nagrodzeni:
W kategorii klas 1-3 zajęli:
I miejsce-Zuzanna Bryk
II miejsce -Nikola Górniak
III miejsce-Oliwier Gałdecki
W kategorii klas 4-8 zajęli:
I miejsce -Sebastian Gałdecki
III miejsce- Zosia Markiewicz

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy. Gratulujemy talentu i życzymy dalszych sukcesów.

Podsumowanie konkursu literackiego

Podczas obchodów Dnia Samorządności 21 marca br. dokonaliśmy podsumowania konkursu literackiego. Jego głównym celem było zachęcenie dzieci i młodzieży do pisania, rozwijanie kreatywności, umiejętności argumentowania, a także podnoszenie poziomu sprawności językowej. Tegoroczna edycja była przeznaczona dla dwóch grup wiekowych. Zadaniem dzieci z klas IV-VI było napisanie listu do ulubionego bohatera literackiego, natomiast starsi uczniowie redagowali wypowiedź argumentacyjną na temat „Gdybym przez jeden dzień mógł być, kim chcę, zostałbym… Jaką postacią literacką lub filmową chciałbyś zostać i dlaczego?” Konkurs cieszył się sporym zainteresowaniem. Do zespołu polonistów napłynęło 8 listów i 8 wypowiedzi argumentacyjnych. Jury wyłoniło najciekawsze prace.

Nagrodzeni w konkursie literackim
GRUPA I: Klasy IV-VI
Magdalena Gaweł kl. 5
Julia Dziekanowicz kl. 4
Klara Białecka kl. 5

GRUPA II: Klasy VII-VIII
Nikola Jankowska kl. 7a
Maria Parus kl. 7a
Julia Bojańska kl. 7a
Patryk Żelek kl. 7a

W tej kategorii przyznano również wyróżnienia dla:
Wiktorii Frontczak kl. 7a
Amelii Michalak kl. 8
Nikoli Banaszak kl.8
Łucji Olejniczak kl. 8

Dziękujemy wszystkim Młodym Autorom za udział, a zwycięzcom gratulujemy!!!

Teksty laureatów będą opublikowane w najbliższym numerze szkolnej gazetki „Kleks”.

Międzynarodowy Konkurs "Kangur Matematyczny"

Podsumowanie konkursów organizowanych z okazji Święta Matematyki

Konkurs plastyczny MATEMATYCZNE SKOJARZENIA
I miejsce - Jakub Gęsikiewicz kl.II
II miejsce - Anastazja Bojańska kl.II
III miejsce - Jakub Szymkowiak kl.III
Wyróżnienia:
Lena Balcerzak, Marta Kornatowska, Olga Nowak, Jan Wolniewicz

Konkurs plastyczny PLAKAT MATEMATYCZNY
I miejsce - Amelia Michalak kl.VIII
II miejsce - Milena Knapik kl.VIII
III miejsce - Amelia Widerowska, Magdalena Gaweł kl.V

Konkurs fotograficzny MYŚLĘ I WYGLĄDAM JAK PITAGORAS
Nagrody:
Łucja Olejniczak kl.VIII
Maria Parus kl.VIIa
Nikola Jankowska kl.VIIa

Wyróżnienia :
Agata Janowska, Wiktoria Frątczak, Julia Bojańska

V Wojewódzki Konkurs Historyczny „Mój Bohater Żołnierz Wyklęty”, obchodzonego od 2011 r., Narodowego Dnia Pamięci o Żołnierzach Wyklętych,
3 marca 2022 r. w Centrum Kultury i Sztuki „Oskard” w Koninie odbyła się uroczysta gala podsumowująca V Wojewódzki Konkurs Historyczny Mój Bohater Żołnierz Wyklęty, którego celem jest upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci o Żołnierzach Wyklętych. Organizatorami konkursu byli: Radna Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Zofia Itman, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Wielkopolskich w Koninie oraz Centrum Kultury i Sztuki w Koninie. Patronat honorowy objął Prezydent RP i Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

Konkurs był przeprowadzany w kilku kategoriach. Nasi uczniowie wykonali prace w czterech różnych kategoriach: Lapbook, komiks, praca plastyczna i praca literacka.
Na konkurs wpłynęło ponad 150 prac uczniów z województwa wielkopolskiego. Podczas uroczystości podsumowania 33 uczestników otrzymało nagrody i wyróżnienia, a nauczyciele i szkoły - podziękowania za zaangażowanie włożone w przygotowanie dzieci i młodzieży do konkursu.
Wśród nagrodzonych znalazły się dwie uczennice z naszej szkoły:

Maja Ławniczak z klasy 7b – III miejsce w kategorii praca plastyczna
Nikola Jankowska z klasy 7a – wyróżnienie w kategorii praca plastyczna

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy za udział, a nagrodzonym uczennicom - GRATULUJEMY! Życzymy dalszych sukcesów.

Rejonowy Konkurs Recytatorsk "Dźwięki przewracam, nicuję barwy..."

Dnia 17 lutego w Miejskim Domu Kultury w Słupcy odbył się Rejonowy Konkurs Recytatorski dla Szkół Podstawowych "Dźwięki przewracam ,nicuję barwy..."
W eliminacjach wzięło udział 30 uczestników z miasta Słupcy i powiatu słupeckiego. Jury w składzie : Anna Halaba, Anna Karpińska i Katarzyna Rybicka nagrodziło 10 wykonawców.
Wśród nagrodzonych znalazła się nasza uczennica Maria Parus z klasy 7a, wyróżnienie w konkursie otrzymała Klara Białecka z klasy 5. Gratulujemy nagrodzonym i życzymy dalszych sukcesów.

Konkurs historyczny: „MÓJ BOHATER ŻOŁNIERZ WYKLĘTY

Uczniowie klas VI –VIII przygotowali prace i wzięli udział w wojewódzkim konkursie „Mój bohater Żołnierz Wyklęty”. Celem konkursu jest upamiętnienie, obchodzonego od 2011 r., Narodowego Dnia Pamięci o Żołnierzach Wyklętych, ale również upowszechnienie wiedzy o polskim podziemiu niepodległościowym i żołnierzach, którzy zdecydowali się nie składać broni i kontynuowali walkę o niepodległość Polski po II wojnie światowej.
Organizatorami konkursu byli:
- Radna Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Zofia Itman,
- Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie,
- Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Wielkopolskich w Koninie,
- Centrum Kultury i Sztuki w Koninie.
Prace naszych uczniów i innych uczestników, oceni powołane przez organizatora profesjonalne jury, a wyniki poznamy 24 lutego 2022 r. Informacje te zostaną opublikowane na stronie internetowej Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie oraz Szkoły Podstawowej nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Wielkopolskich w Koninie.
Z niecierpliwością czekamy na rozstrzygnięcie, a uczestnikom z naszej szkoły życzymy powodzenia. Galeria prac przesłanych na konkurs pozwala z nadzieją i optymizmem czekać na wyniki.

Mój przyjaciel Kubuś

Wyniki konkursu "Alfik Matematyczny"

W tym roku po raz pierwszy wzięliśmy udział w XXVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Alfik Matematyczny. Znamy już wyniki !

W naszej szkole brało udział 15 uczniów ,najlepsi w poszczególnych klasach to:

Jakub Szymkowiak kl.III

Mikołaj Lepczyński kl.IV

Klara Białecka kl.V

Stanisław Kin kl.VI

Agata Janowska kl.VIIa

Hubert Kałmucki kl.VIIb

Dziękujemy za udział i wszystkim gratulujemy dobrych wyników.

Gminny Konkurs Recytatorski "Dźwięki przerwacam, nicuję Barwy..."

Dnia 11 lutego 2022r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Zagórowie odbył się gminny konkurs recytatorski " Dźwięki przewracam, nicuję Barwy..." , którego organizatorem była Biblioteka Publiczna w Zagórowie. W konkursie wzięło udział 22 uczniów ze szkół podstawowych gminy Zagórów. Szkołę Podstawową w Trąbczynie reprezentowały uczennice:
-Zuzanna Leszczyńska kl.1
-Kinga Przybylska kl.2
-Nikola Górniak kl.2
-Olga Nowak kl.3
-Wiktoria Wypychowska kl.4
-Klara Białecka kl.5
-Olga Szymkowiak kl.5
-Maria Parus kl.7
-Milena Knapik kl.8
Uczestnicy konkursu oceniani byli w trzech kategoriach wiekowych. Do etapu rejonowego, który odbędzie się w Słupcy 17 lutego zakwalifikowały się nasze dwie uczennice:
-Klara Białecka kl.5
-Maria Parus kl.7a
Wszyscy recytatorzy otrzymali dyplomy i nagrody książkowe.

Szkolne konkursy z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu

Dnia 9 lutego br. rozstrzygnięto szkolne konkursy zorganizowane z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu przez nauczyciela informatyki p. Michała Reka.

Wyniki konkursu plastycznego pt. „Mój przyjaciel komputer” (kl. I – IV)
I miejsce – Jakub Szymkowiak (kl. III)
II miejsce – Zuzanna Leszczyńska (kl. I)
III miejsce – Anastazja Bojańska (kl. II)

Wyniki konkursu plastycznego pt. „Jestem bezpieczny w sieci” (kl. V – VIII)
I miejsce – Nikola Jankowska (kl. VIIa)
II miejsce – Antoni Matyniak (kl. V)
III miejsce – Klaudia Widerowska (kl. VIII)

Wyniki konkursu wiedzowego na temat bezpieczeństwa w sieci (kl. V – VIII)
I miejsce – Milena Knapik (kl. VIII)
II miejsce – Bartosz Bartoszczak (kl. VIII)
III miejsce – Bartosz Kruczkowski (kl. VIII)

Zwycięzcy w poszczególnych konkursach otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe (m.in. płyty DVD, pendrive, powerbanki oraz przybory szkolne). Gratulujemy!

Szkolny Konkurs J. Angielskiego "Spelling Bee"

13 stycznia rozstrzygnięto Szkolny Konkurs J. Angielskiego "Spelling Bee", którego organizatorami były: p. Katarzyna Kopczyńska i p. Justyna Ościsłowska.

I miejsce - Agata Janowska (kl. VIIa)

Wyróżnienia: Nikola Jankowska (kl. VIIa), Zofia Markiewicz (kl. VIIa), Maria Parus (kl. VIIa)

I miejsce - Klara Białecka (kl. V)

Wyróżnienia: Mikołaj Andrzejewski (kl. V), Wojciech Lisiecki (kl. V), Olga Szymkowiak (kl. V)

Gratulujemy!

Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim – etap szkolny

13 stycznia 2022 r. odbył się etap szkolny Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim. Wzięło w nim udział 11 uczniów. Zgodnie z regulaminem do kolejnego etapu kwalifikuje się pięciu uczniów, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów w eliminacjach szkolnych. Rywalizacja stała na bardzo wysokim poziomie, do wyłonienia finalistów potrzebna była dogrywa.

Ostatecznie w etapie finałowym naszą szkołę reprezentować będą:
Bartosz Bartoszczak kl. VIII
Szymon Matecki kl. VIII
Nikola Jankowska kl. VIIa
Łukasz Bryk kl. VIIb
Milena Knapik kl. VIII

Całej piątce gratulujemy awansu i życzymy powodzenia w dalszym etapie konkursu, który odbędzie się w Poznaniu 23 marca 2022 r.

Szkolny Konkurs J. Angielskiego "The Voice of Christmas"

13 stycznia rozstrzygnięto Szkolny Konkurs J. Angielskiego "The Voice of Christmas", którego organizatorami była p. Katarzyna Kopczyńska i p. Justyna Ościsłowska.

Nagroda główna - teledysk do piosenki "Last Christmas": Olga Szymkowiak i Klara Białecka z kl. V. (kliknij, aby obejrzeć!)

Kornelia Przybylska (kl. I), Tobiasz Szambelan (kl. III), Maciej Chmielewski (kl. IV), Antoni Matyniak (kl. V) - wyróżnienia

Konkurs Plastyczny MGOK Zagórów "Najpiękniejsza Kartka Bożonarodzeniowa"

14 grudnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Zagórowie został rozstrzygnięty konkurs plastyczny na Najpiękniejszą Kartkę Bożonarodzeniową. W konkursie uczestniczyło 26 uczniów z gminy Zagórów.
Z naszej szkoły w kategorii klas I-III nagrodę zdobyła: Anastazja Bojańska  - klasa II.
W kategorii klas IV - VIII wyróżniono uczennice:
Julię Dziekanowicz- klasa IV
Agatę Janowską - klasa VII a
Martynę Dębczak - klasa VII b

Nagrodzonym gratulujemy talentu i życzymy dalszych sukcesów!

Szkolny konkurs matematyczno-logiczny "Arcymistrz mnożenia"

29 listapada odbył się szkolny konkurs matematyczno – logiczny „Arcymistrz Mnożenia”. Wzięło w nim udział 20 uczniów z klas IV-VII. Uczestnicy, rozwiązując test, musieli się wykazać sprytem, logicznym myśleniem i dobrą znajomością tabliczki mnożenia.

Oto zwycięzcy:

I miejsce - Agata Janowska kl. VIIa

II miejsce - Wiktoria Wypychowska kl. IV

III miejsce - Wiktor Kopczyński kl.VIIb

Gratulujemy wszystkim i dziękujemy za udział!

Powiatowy Konkurs Plastyczny Odkrywcy światów

25 listopada w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Słupcy rozstrzygnięto powiatowy konkurs plastyczny, zorganizowany z okazji 100 rocznicy urodzin Stanisława Lema pt. Odkrywcy światów. Wśród 110 prac nadesłanych z 9 szkół znalazły się również prace naszych uczennic : Agaty Janowskiej kl. 7a, Nikoli Jankowskiej kl. 7a, Mai Ławniczak kl. 7b, Klaudii Widerowskiej kl. 8, Amelii Michalak kl. 8, Mileny Knapik kl. 8. Wyróżnienia i nagrody otrzymały: Amelia Michalak, Agata Janowska i Nikola Jankowska.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Ogólnopolski Konkurs Matematyczny "Alfik Matematyczny"

Ogólnopolski Konkurs Matematyczny "Matematyka i Pieniądze 2021"

Uczniowie klasy VII b Hubert Kałmucki i Wiktor Kopczyński brali udział w ogólnopolskim konkursie matematycznym Matematyka i Pieniądze 2021 organizowanym przez Fundację Szczęśliwe Dzieciństwo. W dniach 8 - 16 listopada 2021 uczniowie oglądali filmy z pytaniami konkursowymi i udzielali odpowiedzi z zakresu ekonomii, przedsiębiorczości i matematyki. Pogłębili swoją wiedzę na temat budżetu domowego i zarządzania finansami osobistymi. Sami uczestnicy stwierdzili, że choć byli najmłodsi, forma konkursu była ciekawa i w przyszłym roku spróbują  wystartować jeszcze raz.

Koordynatorem konkursu była p. Anna Bandych

Rok szkolny 2020/2021

Konkurs literacki LO Słupca

Uczennica klasy VII Łucja Olejniczak zdobyła wyróżnienie w konkursie literackim, zorganizowanym przez Liceum Ogólnokształcące w Słupcy. Przedmiotem konkursu była praca pisemna na jeden z dwóch tematów:
1.Gdybym przez jeden dzień mógł/mogła być, kim chcę, zostałbym/zostałabym … Jaką postacią (literacką, filmową lub historyczną) chciałbyś/chciałabyś zostać i dlaczego?
2.Gdybym układał/układała szkolny spis lektur dla swoich rówieśników, wpisałbym/wpisałabym do niego ... Jaką książkę chciałbyś/chciałabyś umieścić w spisie lektur i dlaczego?
Bardzo się cieszymy z sukcesu Łucji i szczerze gratulujemy!

Konkurs na plakat promujący Międzynarodowy Dzień Mediacji 2021

Aby uświetnić obchody Międzynarodowego Dnia Mediacji i Tygodnia Mediacji, przypadające w październiku, Ministerstwo Sprawiedliwości zaprasza dzieci i młodzież do udziału w konkursie na plakat promujący mediację - alternatywny do procesu sądowego sposób rozwiązywania sporów.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Ma pomóc w upowszechnieniu wiedzy na temat mediacji i zachęcić do korzystania z niej. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu plakatu promującego mediację – jedną z metod polubownego rozwiązywania sporu.

Jury pod wybierze spośród zgłoszonych propozycji 12 najlepszych prac, w tym zwycięską. Przyznana zostanie także nagroda publiczności. Przyznają ją internauci, głosując za pośrednictwem Facebooka. Prace laureatów pojawią się także w kalendarzu na 2022 rok, którego druk zleci Ministerstwo. Zwycięska praca wykorzystana będzie jako plakat promujący Dzień i Tydzień Mediacji.

Szczegóły konkursu znajdują się w REGULAMINIE.


Podsumowanie konkursu MOJE TALENTY, MOJE ZAINTERESOWANIA

Konkurs "Moje talenty, moje zainteresowania" był dobrą okazją dla uczniów do prezentacji swoich talentów, pasji i zainteresowań. Nadesłane prace były pełne kreatywności, pomysłowości, pozwoliły lepiej poznać uczniów i ich sposoby spędzania czasu wolnego. Wszystkie przedstawione pasje są warte ich pielęgnowania i rozwijania. Dzięki nim uczniowie pokazali, że mają rozległe zainteresowania, które przyczyniają się do ich wszechstronnego rozwoju. Przy ocenie prac decydujące znaczenie miał sposób ich prezentacji, a takźe włożona w nią praca.


Wyniki konkursu:
I miejsce- Hubert Kałmucki, kl. VI B
II miejsce- Maria Parus, kl. VI A
III miejsce- Izabela Kierzek, kl VI B, Wiktor Kowalewski, kl. VI B

Wyróżnienia:
Marysia Gęsikiewicz, kl. O
Zuzia Leszczyńska, kl. O
Zuzia Bryk, kl. O
Lena Grzelewska, kl. O
Fabian Nowaczyk, kl. O
Bartosz Żelek, KL. II
Alicja Sąsiadek, kl. VII
Marta Bartoszczak, kl VIII
Mikołaj Żelek, kl. VI A

Dziękujemy wszystkim osobom za udział w konkursie i podzielenie się swoimi pasjami !!!

Podsumowanie konkursu literackiego NIE TAKI DIABEŁ STRASZNY, JAK GO MALUJĄ

Pod koniec marca rozstrzygnięto szkolny konkurs literacki na opowiadanie pt. Nie taki diabeł straszny, jak go malują. Do pań polonistek wpłynęło kilkanaście prac, spośród których najlepsze okazały się teksty: Nikoli Jankowskiej kl. VI a - I miejsce, Agaty Janowskiej kl. VI a - wyróżnienie, Wiktora Kopczyńskiego kl. VI b - wyróżnienie i Julii Reszkiewicz kl. VI b - wyróżnienie.

Dziękujemy za liczny udział w konkursie, a nagrodzonym - gratulujemy!

Konkurs "Maseczka ewangelizacyjna"

Podsumowanie konkursu plastycznego online ZIMOWY PEJZAŻ

Miło nam poinformować, że uczniowie naszej szkoły otrzymali nagrody i wyróżnienia w konkursie plastycznym online Zimowy pejzaż. Organizatorem konkursu był Gminny Ośrodek Kultury w Zagórowie. Poniżej - lista nagrodzonych:

* Kategoria FOTOGRAFIA:

Iza Kierzek - I miejsce

Wiktoria Frontczak - III miejsce

Julia Bojańska, Sonia Łuczak, Mikołaj Żelek - wyróżnienia

* Kategoria PRACA PLASTYCZNA:

Agata Janowska - III miejsce

Zuzanna Bryk, Nikola Jankowska, Olga Nowak, Patryk Szambelan, Łukasz Bryk - wyróżnienia

GRATULUJEMY !

Konkurs plastyczny "Najciekawsza przygoda Koziołka Matołka"

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "EINE WEIHNACHTSKARTE FÜR BUNDESKANZLERIN – KARTKA ŚWIĄTECZNA DLA KANCLERZ NIEMIEC"

W dniu 21 grudnia br. rozstrzygnięto szkolny konkurs plastyczny pt. „Eine Weihnachtskarte für Bundeskanzlerin – Kartka świąteczna do Kanclerz Niemiec”, którego organizatorem był nauczyciel j. niemieckiego p. Michał Rek. Przypomnijmy, że zadaniem uczestników konkursu było własnoręczne wykonanie kartki świątecznej wraz z życzeniami w języku niemieckim skierowanymi do Kanclerz Niemiec Angeli Merkel. Konkurs był przeznaczony dla uczniów klas V-VIII. Mimo panującej pandemii do konkursu zgłoszono aż 25 przepięknych kartek świątecznych!!! Wybór najlepszych prac był dla jury bardzo trudny. Ostatecznie zwycięzcami zostali:

I miejsce – Nikola Jankowska – kl. VIa
II miejsce – Kacper Kopaczewski – kl. VIa
III miejsce – Julia Reszkiewicz – kl. VIb

Dla najlepszych czekały atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez fundację „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży” oraz ambasadę Niemiec.
Wszystkie prace konkursowe zostały wysłane bezpośrednio do Kanclerz Niemiec, która odpisała przesyłając wyjątkowy list. Angela Merkel docenia w nim trud i talent wszystkich młodych artystów oraz przesyła najlepsze życzenia świąteczno-noworoczne na ten trudny czas pandemii.

Życzymy wszystkim Wesołych Świąt – Frohe Weihnachten!

Konkurs plastyczny "Podróż moich marzeń"

Mój Anioł Stróż – konkurs plastyczny

Po raz ósmy uczniowie naszej szkoły przystąpili do konkursu archidiecezjalnego Mój Anioł Stróż. Od samego początku cieszy się on wielkim zainteresowaniem. W tym roku również do pani Marzeny Kazimierskiej wpłynęło mnóstwo pięknie wykonanych prac, dlatego pani Katarzyna Kulterman pomogła w wyborze tych najpiękniejszych. Na etap archidiecezjalny zakwalifikowały się dzieła wykonane przez Wojtka Wolniewicza, Jana Wolniewicza, Agatę Janowską, Maję Ławniczak, Klaudię Żelek oraz Mateusza Bryka.


Rok szkolny 2019/2020

Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny

W dniach od 3 - 5 czerwca 2020 r. w godzinach popołudniowych 11 uczniów brało w konkursie matematycznym KANGUR 2020. Tegoroczna edycja była przeprowadzona zdalnie za pośrednictwem Platformy Dzwonek.pl.
Bardzo dziękuję wszystkim uczestnikom i rodzicom, którzy pomogli w organizacji konkursu próbnego i właściwego.
Z niecierpliwością czekamy na wyniki !!!

Konkurs plastyczny "Dar na stulecie urodzin"

1. Laurki

2. Kartki okolicznościowe

3. Portret Papieża Jana Pawła II

Rejonowy Konkurs Recytatorski Czerwieńcie, zieleńcie się słowa ...

28 lutego w Miejskim Domu Kultury w Słupcy odbył się Rejonowy Konkurs Recytatorski Czerwieńcie, zieleńcie się słowa ... Uczestniczyło w nim 35 recytatorów ze szkół podstawowych powiatu słupeckiego. Naszą szkołę reprezentowały uczennice: Wiktoria Wypychowska (kl. II), Klara Białecka (kl. III), Maria Parus (kl. Va), Milena Knapik (kl. VI), które otrzymały wyróżnienia; natomiast Klaudia Żelek z kl. VIII zakwalifikowała się do etapu międzypowiatowego. Odbędzie się on 24 kwietnia w Strzałkowie.

Klaudii - gratulujemy i życzymy powodzenia na dalszym etapie.

Gminny Konkurs Recytatorski Czerwieńcie, zieleńcie się słowa

Dnia 13 lutego 2020 roku w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Zagórowie odbył się Konkurs Recytatorski, którego organizatorem była Biblioteka Publiczna w Zagórowie.

Na scenie zagórowskiej placówki zaprezentowało się 21 recytatorów ze szkół podstawowych z Trąbczyna, Zagórowa i Łukomia. Naszą szkołę reprezentowało ośmioro uczniów: Olga Nowak i Jakub Szymkowiak z kl. I, Wiktoria Wypychowska z kl. II, Klara Białecka z kl. III, Maria Parus z kl. Va, Milena Knapik z kl. VI, Klaudia Żelek z kl. VII i Oliwia Matecka z kl. VIII.

Uczestnicy konkursu oceniani byli w trzech kategoriach wiekowych: klasy I - III, klasy IV - VI i klasy VII - VIII.

Do etapu powiatowego tego konkursu zakwalifikowało się 9 recytatorów, z czego pięcioro z nich to uczennice z naszej szkoły: Wiktoria Wypychowska, Klara Białecka, Maria Parus, Milena Knapik i Klaudia Żelek.

Szkolny Konkurs Recytatorski

17 stycznia 2020 roku odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski. Wzięło w nim udział 20 uczniów z klas I - III i IV - VIII. Do etapu gminnego zakwalifikowało się 8 recytatorów:

Olga Nowak, Jakub Szymkowiak - kl. I

Wiktoria Wypychowska - kl. II

Klara Białecka - kl. III

Maria Parus - kl. V a

Milena Knapik - kl. VI

Klaudia Żelek - kl. VII

Oliwia Matecka - kl. VIII.

Wyróżnienia otrzymali następujący uczestnicy konkursu:

Maciej Chmielewski - kl. II

Olga Szymkowiak - kl. III

Daniel Franczak, Sebastian Ławniczak - kl. IV

Wiktoria Frątczak, Mikołaj Żelek - kl. V a

Izabela Kierzek, Wiktor Kopczyński - kl. V b

Amelia Michalak, Alicja Sąsiadek - kl. VI

Sonia Łuczak - kl. VII

Laura Białecka - kl. VIII.

Wszystkim recytatorom gratulujemy!

Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim – etap szkolny

W dniu 19 grudnia 2019 r. odbył się etap szkolny Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim. Wzięło w nim udział 21 uczniów z klas IV - VIII. Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowało się 5 uczniów.
Naszą szkołę reprezentować będą:
Bartosz Styperek kl. VIII

Oliwia Matecka kl. VIII
Laura Białecka kl. VIII
Olaf Swędrowski kl. VIII
Nikola Jankowska kl. V

Całej piątce gratulujemy awansu i życzymy powodzenia na następnym etapie konkursu, który odbędzie się w Poznaniu 21 marca 2019 r.

Konkurs literowania Spelling Bee

13 grudnia 2019 w naszej szkole odbył się po raz pierwszy szkolny konkurs z języka angielskiego Spelling Bee - mistrz literowania. Konkurs składał się w 4 konkurencji. Uczniowie musieli wykazać się znajomością alfabetu oraz umiejętnością przeliterowania wylosowanych słów.

Pierwsze miejsce zajęła Nikola Jankowska z kl. Va, drugie Hubert Kałmucki z kl. Vb, a trzecie Marysia Parus z Va. Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim uczniom, którzy brali udział w konkursie.

Szkolny Konkurs Ortograficzny

Na przełomie listopada i grudnia 2019 roku odbył się Szkolny Konkurs Ortograficzny, w którym wzięli udział uczniowie z klas IV - VIII, podzieleni na dwie kategorie wiekowe. Eliminacje klasowe wyłoniły finalistów, którzy zmierzyli się z dyktandem i testem ortograficznym. Wyniki konkursu:

- w kategorii klas IV - VI:

Łucja Olejniczak - mistrz ortografii,

Amelia Michalak - wicemistrz ortografii,

- w kategorii klas VII - VIII:

Laura Białecka - mistrz ortografii

Bartosz Styperek - wicemistrz ortografii.

GRATULUJEMY!

Gminny konkurs plastyczny Na najpiękniejszą kartkę bożonarodzeniową

18 grudnia 2019 roku w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Zagórowie odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego. Wśród laureatów znaleźli się uczniowie z naszej szkoły:

- nagroda za zdobycie I miejsca w kategorii klas IV - VIII  - Klaudia Żelek kl. VII,

- wyróżnienie w kategorii klas IV - VIII - Agata Janowska kl. Va

- wyróżnienia w kategorii klas 0 - III - Zuzanna Bryk kl. 0, Wiktoria Wypychowska kl. II, Kacper Bartoszczak kl. II, Wojciech Wolniewicz kl. 0.

Wszystkim GRATULUJEMY!

Rozwiązanie konkursu plastycznego Mały Miś

25.11.2019 roku w dniu ważnym dla każdego misiowego przyjaciela nastąpiło rozwiązanie konkursu plastycznego Mały Miś. Laureatami zostali:
1. Wojciech Wolniewicz
2. Mateusz Szymczak
3. Zuzanna Leszczyńska

Gratulujemy serdecznie i dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu.

Konkurs na monodram dziecięcy "Koryfeusze 2019"

8 listopada w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kleczewie odbył się XXI Wielkopolski Konkurs na Monodram. W konkursie wzięło udział 23 uczestników w III kategoriach wiekowych.
Występy młodych artystów oceniała Komisja Artystyczna w składzie:
Kama Kowalewska-Kulawinek – aktorka Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu
Aneta Piorun – aktorka mim, instruktor teatralny z MDK w Kole
Krystian Weber – instruktor ds. muzyki z CKiS w Koninie
Naszą szkołę reprezentowały Klara Białecka i Marysia Parus ze szkolnego koła teatralnego Iskierki. Obydwie dziewczynki zaprezentowały się bardzo dobrze. Klara przedstawiła monodram pt. Inne życie opracowany na podstawie książki Amandy Eriksson i zdobyła nagrodę. Marysia zdobyła wyróżnienie za monodram pt. Opowieść o rzeczach ważnych i mniej ważnych na podstawie tekstu Danuty Wawiłow.
Do tej niezwykle trudnej formy teatralnej dziewczynki przygotowały panie Katarzyna Kulterman i Małgorzata Swędrowska, które dokonały również adaptacji tekstów oraz opracowały scenografię do przedstawień.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

fot. K. Nowak

Konkursy biblioteczne

28 października odbył się Szkolny konkurs czytelniczy ze znajomości treści wybranych mitów greckich. W konkusie wzięło udział 18 uczniów z kl. V - VI. Uczestnicy musieli zapoznać się z wybranymi tekstami, a następnie odpowiedzieć na 25 pytań. Po sprawdzeniu prac komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców:

I miejsce - Łukasz Bryk, kl. Vb

II miejsce - Wiktor Kopczyński, kl. Vb

III miejsce - Amelia Michalak, kl. VI

W październiku odbył się również Konkurs plastyczny pod hasłem Podróż w przyszłość, czyli Polska za 100 lat. Konkus był przeznaczony dla uczniów z klas I - VI. Nagrody przyznano w dwóch kategoriach wiekowych:

a) klasy I - III

I miejsce - Jakub Szymkowiak, kl. I

II miejsce - Mateusz Kowalski, kl. II

III miejsce - Mateusz Kopczyński i Jan Wolnicki, kl. I

Wyróżnienia: Amelia Widerowska i Magdalena Gaweł z kl. III, Marta Kornatowska z kl. I.

b) klasy IV - VI

I miejsce - Wiktor Kopczyński, kl. Vb

II miejsce - Nikola Jankowska, kl. Va

III miejsce - Agata Janowska, kl. Va

Dziękujemy za udział w konkusach i gratulujemy zwycięzcom!

Ja i moja rodzina - powiatowy konkurs plastyczny

30 października w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Słupcy odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego i wręczenie nagród laureatom. Tematem konkursu była rodzina widziana oczami dziecka, najpiękniejsze chwile spędzone z rodziną i najcenniejsze rodzinne wspomnienia. Konkurs skierowany był do uczniów klas IV - VI powiatu słupeckiego. Spośród 66 prac, które zostały nadesłane z 12 szkół podstawowych komisja konkursowa wybrała 25 najlepszych. W gronie nagrodzonych znaleźli się uczniowie z naszej szkoły:

Wiktor Kopczyński z kl. Vb, Nikola Jankowska i Julia Bojańska z kl. Va.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w twórczości artystycznej.

Konkursy przedmiotowe w roku szk. 2019/2020

W dniach 22, 28 i 29 października odbyły się etapy szkolne Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego, Matematyki i Języka Polskiego. Łącznie wzięło w nich udział 8 uczniów z kl. VII i VIII. Niestety, nikomu nie udało się zakwalifikować do następnego etapu.

Archidiecezjalny Konkurs Wiedzy Biblijnej

29 października w Gnieźnie odbył się etap diecezjalny XIII Archidiecezjalnego Konkursu Biblijnego. Wzięło w nim udział 33 uczniów z całej archidiecezji gnieźnieńskiej. Naszą szkołę reprezentował laureat etapu szkolnego Bartosz Styperek.

Ks. dr hab. Paweł Podeszwa, podsumowując konkurs, powiedział: Mam nadzieję, że Wasze zainteresowanie Biblią na konkursie się nie skończy. Sięgajcie po nią jak najczęściej, zwłaszcza wtedy, gdy zagubicie się w ciemnych zaułkach życia, bo w Biblii jest światło, które wyprowadzi.

Konkurs Biblijny

8 października w naszej szkole odbył się XIII Archidiecezjalny Konkurs Biblijny. Do etapu szkolnego przystąpił Bartosz Styperek - uczeń kl. VIII, który rozwiązując test musiał wykazać się znajomością Ewangelii wg św. Marka. Uczeń uzyskał ponad 50 procent punktów i tym samym zakwalifikował się do etapu diecezjalnego.

Mój Anioł Stróż

2 października obchodzimy święto Anioła Stróża, z którym wiąże się konkurs plastyczny organizowany przez Archidiecezję Gnieźnieńską. Uczniowie  z naszej szkoły przystąpili do niego z dużym zaangażowaniem. W tym roku należało wykonać pracę techniką białe na białym, czyli wykorzystać materiały o różnych odcieniach bieli i różnej fakturze. Do pani Marzeny Kazimierskiej wpłynęło 27 pięknych prac. Na etap diecezjalny do Inowrocławia zostały wysłane prace: Olgi Nowak i Jakuba Szymkowiaka z kl. I, Nikoli Jankowskiej z kl. Va, Huberta Kałmuckiego z kl. Vb, Oliwii Mateckiej i Martyny Fagasińskiej z kl. VIII.

ROK SZKOLNY 2018/2019

Wyniki konkursu Matematyczny Kangur 2019

Miło nam poinformować, że dwie uczennice naszej szkoły otrzymały wyróżnienia w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym KANGUR 2019 - Agata Janowska kl. IV a kategoria Maluch i Alicja Kulczyńska kl. III gim. kategoria Junior.

Gratulujemy!

V Ogólnopolski Konkurs Plastyczny na projekt kartki pocztowej pt. „Tadeusz Kościuszko – naczelnik, inżynier, generał”


Z okazji przypadającej w tym roku 225. rocznicy insurekcji kościuszkowskiej i dla uczczenia 100-lecia niepodległości Polski Samorząd Uczniowski wspólnie z szkolną biblioteką zorganizował szkolny etap Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego na projekt kartki pocztowej pt. „Tadeusz Kościuszko – naczelnik, inżynier, generał”. Głównymi celami konkursu było: promowanie wśród uczniów zainteresowań filatelistycznych, poszerzenie wiedzy na temat historii Polski oraz rozwijanie umiejętności plastycznych i kreatywności.
Podsumowanie konkursu odbyło się podczas uroczystego apelu z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja, a wyniki przedstawiają się następująco:

1 miejsce Maja Ławniczak z klasy IV b i Oskar Stuczyński z klasy VIII,
2 miejsce Mateusz Kubacki z klasy VII,
3 miejsce Oliwia Fimiak z klasy VIII.

Wyróżnienia otrzymali:
Eryk Jnkowski
Nikola Jankowska
Oliwia Kulczyńska
Agata Janowska
Julia Burdzińska
Magdalena Maroszak
Kacper Szymczak.

XI WOJEWÓDZKI ETAP KONKURSU WIEDZY O POWSTANIU WIELKOPOLSKIM 1918/1919


Już po raz XI  Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu zaprosił uczniów z całej wielkopolski na finałowy etap Konkursu Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim 1918/1919  „Tobie Polsko ta kropla krwi wrzącej”, który odbył  się 23 marca 2019 na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Naszą szkołę tym konkursie reprezentowało ośmioro uczniów. Finalistami konkursu zostali:

Alicja Kulczyńska z klasy III,
Eryk Jankowski z klasy III,
Piotr Pakulski z klasy III,
Oliwia Kulczyńska z klasy VIII,
Laura Białecka z klasy VII,
Oliwia Matecka z klasy VII,
Paulina Pawłowska z klasy VI,
Klaudia Żelek z klasy VI.

Dzień Patrona - rozstrzygnięcia konkursów

W ramach obchodów Dnia Patrona, w naszej szkole odbyły się następujące konkursy:

Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej, Konkursy Plastyczne – Kraj UE, który chciałbym odwiedzić oraz Charakterystyczne budowle dla krajów Unii Europejskiej.
Nagrodzeni uczniowie:

Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej
kategoria I-III
1. Wojciech Lisiecki – II
2. Wiktoria Wypychowska - I
3. Stanisław Kin – III
3. Klara Białecka - II
3. Amelia Widerowska - II

kategoria IV-VI
1. Hubert Kałmucki - IVb
2. Nikola Jankowska - IVa
2. Izabela Kierzek – IVb
3. Klaudia Widerowska - V

kategoria VII-IIIg
1. Martyna Kierzek - IIIg
2. Karolina Pawłowska - IIIg
3. Eryk Jankowski - IIIg


Konkurs Plastyczny - Kraj UE, który chciałbym odwiedzić
kategoria I-III
1. Maciej Chmielewski - I
2. Bartosz Kowalewski - I
3. Mateusz Kowalski – I

Kategoria IV-VI
1. Amelia Michalak – V
2. Izabela Kierzek – IVb
3. Klaudia Gaweł - VI

Kategoria VII-IIIg
1. Martyna Kierzek - IIIg
2. Tomasz Langwiński – VII
3. Bartosz Styperek - VII

Konkurs Plastyczny - Charakterystyczne budowle dla krajów UE
1. Agata Janowska - IVa
1. Nikola Jankowska - IVa

2. Mikołaj Żelek – IVa
3. Maja Ławniczak - IVb

Podsumowanie projektu Marzec miesiącem matematyki

5 kwietnia podsumowano realizację projektu Marzec miesiącem matematyki, rozstrzygnięto konkursy, wręczono nagrody. Wyniki:

Konkurs Mistrz Matematyki:

klasy I - III

1. Daniel Franczak, kl. III

2. Wiktoria Wypychowska, kl. I

3. Sebastian Ławniczak, kl. III

klasy IV - V

1. Szymon Matecki, kl. V

2. Agata Janowska, kl.IVa

3. Filip Kuznowicz, kl. V

klasy VI - VII

1. Szymon Maroszak, kl. VI

2. Laura Białecka, kl. VII

3. Oliwia Matecka, kl. VII

kl. VIII - III gim.

1. Eryk Jankowski, kl. III gim.

2. Anastazja Szaraszek, kl. III gim.

3. Waldemar Maroszak, kl. III gim.


Konkurs matematyczno - przyrodniczy Matematyka dzika:

Hubert Kałmucki kl. IVb, Martyna Dębczak kl. IVb, Zofia Markiewicz kl. IVa, Marcel Siuba kl.IVa.


Konkurs Liga zadaniowa - Hubert Kałmucki, kl. IVb

Konkurs statystyczny - Kacper Kobylarek, kl. VIII


Konkurs plastyczny Matematyka wokół nas:

Olaf Swędrowski kl. VII, Mateusz Markiewicz kl. VII, Laura Białecka kl. VII, Oliwia Matecka kl. VII.


Ponadto wielu uczniów otrzymało wyróżnienia za aktywny udział w tym przedsięwzięciu.

Wszystkim dziękujemy!

Konkurs czytelniczy ze znajomości baśni i legend

25 lutego odbył się konkurs czytelniczy ze znajomości treści wybranych baśni i legend. Uczestnicy musieli zapoznać się z treścią wybranych tekstów. Po sprawdzeniu prac konkursowych wyłoniono zwycięzców:

I miejsce - Amelia Michalak z kl. V

II miejsce - Nikola Jankowska z kl. IV a

III miejsce - Łucja Olejniczak z kl. V.

Wyróżnienia otrzymały: Amelia Bączkiewicz z kl V i Agata Janowska z kl. IV a.

Wszyscy uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni słodkimi upominkami, ufundowanymi przez bibliotekę szkolną. Gratulujemy zwycięzcom!Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR 2019

Dnia 21 marca 2019 roku odbył się etap szkolny Międzynarodowego Konkursu Matematycznego KANGUR 2019. Przystąpili do niego następujący uczniowie:

- z kl. II : Magdalena Gaweł, Wojciech Lisiecki, Amelia Widerowska

- z kl. III : Sebastian Ławniczak

- z kl IV a : Nikola Jankowska, Agata Janowska, Mikołaj Żelek

- z kl. IV b : Hubert Kałmucki, Wiktor Kopczyński

- z kl. VI - Paweł Kin, Szymon Maroszak

- z kl. III gim. : Paulina Grzelewska, Eryk Jankowski, Alicja Kulczyńska, Anastazja Szaraszek, Rafał Wypychowski.

Dziękujemy za udział i czekamy na wyniki.

Konfrontacje Teatrów Dziecięcych "Przestrzenie wyobraźni" Kłodawa 2019

15 marca grupa teatralna "Iskierki" wzięła udział w 41 Konfrontacjach Teatrów Dziecięcych Przestrzenie wyobraźni w Kłodawie. Tam, na scenie Domu Kultury zaprezentowały etiudę pt. Myszki przy kawce. Debiut zespołu nie został nagrodzony, jednak sam występ sprawił dziewczynkom dużą radość i zachęcil do dalszej pracy nad przedstawieniem. Przewodnicząca jury pochwaliła zespół za świetne opanowanie przestrzeni teatralnej i ciekawy pomysł z wykorzystaniem kolorowych klocków jako scenografii.

Oprócz występu Iskierki wzięły też udział w warsztatach teatralnych, przeprowadzonych przez aktorów tatru lalkowego z Łodzi.

Gratulujemy Iskierkom udanego debiutu!

Konkurs recytatorski "Czerwieńcie się, zieleńcie się słowa" - Słupca

18 lutego w Miejskim Domu Kultury w Słupcy odbył się XXVII Rejonowy Konkurs Recytatorski Czerwieńcie, zieleńcie się słowa. Uczestniczyło w nim 38 recytatorów ze szkół podstawowych powiatu słupeckiego. Naszą szkołę reprezentowały trzy uczennice: Wiktoria Wypychowska z kl. I, Marysia Parus z kl. IVa oraz Klaudia Żelek z kl. VI.

Do etapu międzypowiatowego zakwalifikowała się Marysia Parus. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Konkurs recytatorski "Czerwieńcie się, zieleńcie się słowa" - Zagórów

8 lutego w M-GOK w Zagórowie odbył się XXVII Gminny Konkurs Recytatorski Czerwieńcie, zieleńcie się słowa. W konkursie prezentowało się łącznie 24 recytatorów z trzech szkół podstawowych z gminy Zagórów. Naszą szkołę reprezentowali następujący uczniowie: Wiktoria Wypychowska kl. I, Olga Szymkowiak kl. II, Daniel Franczak kl III, Maria Parus kl. IV a, Nikola Jankowska kl. IV a, Klaudia Żelek kl. VI, Bartosz Styperek kl. VI, Michalina Matuszak kl. VIII. Do etapu rejonowego zakwalifikowały się następujące osoby: Wiktoria Wypychowska, Maria Parus, Klaudia Żelek.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Konkurs recytatorski - eliminacje szkolne

Dnia 14 grudnia 2018 roku odbył się szkolny konkurs recytatorski, w którym wzięło udział 28 uczniów, uprzednio wytypowanych przez poszczególne klasy. Recytatorów oceniało jury w składzie: Pani Dyrektor Mirosława Pirucka - Parus - przewodnicząca, opiekunki koła teatralnego "Iskierki" panie Katarzyna Kulterman i Małgorzata Swędrowska - członkinie.

Po wysłuchaniu wszystkich recytacji komisja konkursowa przydzieliła następującym uczniom nogarody i wyróżnienia:

NAGRODY:

Wiktora Wypychowska, kl. I

Olga Szymkowiak, kl. II

Daniel Franczak, kl. III

Nikola Jankowska, kl. IVa

Maria Parus, kl. IVa

Klaudia Żelek, kl. VI

Bartosz Styperek, kl. VII

Michalina Matuszak, kl. VIII

Martyna Kierzek, kl. III gim.

Anastazja Szaraszek, kl. III gim

WYRÓŻNIENIA:

Patryk Dziatkiewicz, kl. O

Maria Kin, kl. O

Olga Nowak, kl. O

Julia Andryszak, kl.I

Maciej Chmielewski, kl. I

Bartosz Kowalewski, kl. I

Klara Białecka, kl. II

Krystian Ławniczak, kl. III

Zofia Markiewicz, kl. IVa

Agata Janowska, kl. IVa

Izabela Kierzek, kl. IVb

Wiktor Kopczyński, kl. IVb

Alicja Sąsiadek, kl. V

Amelia Michalak, kl. V

Nikola Banaszak, kl. V

Klaudia Gaweł, kl. VI

Martyna Fagasińska, kl. VII

Oskar Stuczyński, kl. VIII

Nagrodzeni uczniowie będą reprezentować naszą szkołę na gminnym konkursie recytatorskim w Zagórowie. Wszystkim uczestniko dziekujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

XVIII Powiatowy Finał Olimpiady Wiedzy o AIDS i HIV

30 listopada 2018 w Miejskim Domu Kultury w Słupcy odbył się XVIII Powiatowy Finał Olimpiady Wiedzy o AIDS i HIV. Celem olimpiady było podniesienie poziomu wiedzy młodzieży w zakresie HIV i AIDS, chorób przenoszonych drogą płciową oraz kształtowanie pozytywnych postaw wobec ludzi żyjących z HIV i chorych na AIDS. Szkołę w Trąbczynie reprezentowała w tym roku tylko jedna uczennica - Martyna Kierzek. Tradycją naszej szkoły jest coroczne uczestnictwo w tej olimpiadzie oraz zajmowanie jednego z czołowych miejsc. Nie inaczej stało się w tym roku. Po rozwiązaniu testu i podsumowaniu wyników okazało się, że Martyna Kierzek została laureatką tegorocznej edycji olimpiady zajmując znakomite 2 miejsce.
Martynie serdecznie gratulujemy!

Konkurs na Najpiękniejszą Kartkę Bożonarodzeniową 2018

Jak co roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w IV Gminnym Konkursie Plastycznym na Najpiękniejszą Kartkę Bożonarodzeniową organizowanym przez Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Zagórowie.

Na konkurs napłynęło dużo prac, więc wybór był bardzo trudny. Ostatecznie jednak na etapie gminnym reprezentować nas będą kartki wykonane przez następujących uczniów:

Kategoria klasa "0":

1. Tobiasz Szambelan.

2. Olga Nowak.

3. Patryk Dziatkiewicz.

4. Jan i Wojciech Wolniewicz.

5. Paweł Olejniczak.


Kategoria klasy I - III:

1. Maciej Chmielewski

2. Kacper Bartoszczak

3. Julia Dziekanowicz

4. Wiktoria Wypychowska

5. Bartosz Kowalewski


Kategoria klasy IV - VIII:

1. Kinga Kierzek

2. Nikola Jankowska

3. Patryk Żelek

4. Marta Bartoszczak

5. Klaudia Żelek

6. Oliwia Matecka

7. Oliwia Kruczkowska

8. Laura Białecka


Kategoria klas III gimnazjum:

1. Eryk Jankowski

2. Karolina Pawłowska

3. Wiktoria Frątczak

4. Bartosz Szulc

5. Anastazja Szaraszek


Pozostałe kartki można podziwiać na górnym korytarzu w Galerii szkolnych talentów. Wszystkim twórcom gratulujemy pomysłów. Uroczyste podsumowanie konkursu odbędzie się 18 grudnia w sali M-GOK.

Międzynarodowy Konkurs Informatyczny BÓBR

14 listopada br. chętni uczniowie z klasy VIII i III gimnazjum wzięli udział w Międzynarodowym Konkursie Informatycznym BÓBR. Głównym celem konkursu jest rozwój i kształtowanie myślenia algorytmicznego i komputacyjnego oraz popularyzacja posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną wśród wszystkich uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych. Polegał ona na tym, że w ciągu godziny on line uczestnicy rozwiązywali zadania informatyczne i logiczne. O wynikach zmagań dowiemy się w grudniu. Koordynatorem szkolnym konkursu był pan Robert Bandych.

Konkurs plastyczny „100-lecie Odzyskania Niepodległości Polski w oczach dziecka”

Z okazji 100 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości Samorząd Uczniowski zorganizował szkolny etap ogólnopolskiego konkursu pt. „100-lecie Odzyskania Niepodległości Polski w oczach dziecka”. Zadaniem uczestników konkursu było zaprojektowanie okolicznościowego nadruku na koszulkę.

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:
W kategorii klas „0”-III
miejsce I Julia Dziekanowicz z klasy I
miejsce II Paweł Olejniczak z klasy „0”
miejsce III Tobiasz Szambelan z klasy „0”

W kategorii klas IV-VI
miejsce I Maja Ławniczak z klasy IV b
miejsce II Szymon Musiałowski z klasy V
miejsce III Wiktor Kowalewski z klasy IV b

W kategorii klas VII-VIII i gimnazjum
miejsce I Michalina Matuszak z klasy VIII
miejsce I Alicja Kulczyńska z klasy III gimnazjum
miejsce II Oliwia Matecka z klasy VII
miejsce II Eryk Jankowski z klasy III gimnazjum

Wszystkie nagrodzone prace zostały przesłane na ogólnopolski etap tego konkursu którego organizatorem jest Szkoła Podstawowa nr 46 w Bytomiu. Laureatom gratulujemy i życzymy powodzenia.

„Jestem Polką!” „Jestem Polakiem!”
 
To tytuł kolejnego konkursu przeprowadzanego w naszej szkole z okazji obchodów 100 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Organizatorami tego konkursu była biblioteka szkolna i Samorząd Uczniowski.
Uczniowie naszej szkoły mieli okazję przygotować pracę plastyczną, która odpowiadałaby swoja zawartością na zadany temat.


Wyniki konkursu
„Jestem Polką!” „Jestem Polakiem!”:

W kategorii klas „0”-III
miejsce I Jasiu Wolniewicz z klasy „0”
miejsce I Maciej Chmielewski z klasy I
miejsce II Kacper Bartoszczak z klasy I
miejsce III Antoni Matyniak z klasy II
miejsce III Olga Szymkowiak z klasy II

W kategorii klas IV-VI
miejsce I Agata Janowska z klasy IV a
miejsce II Wiktor Kowalewski z klasy IV b
miejsce III Maja Ławniczak z klasy IV b
miejsce III Jakub Ławniczak z klasy V

W kategorii klas VII-VIII i gimnazjum
miejsce I Oliwia Michalak z klasy VIII
miejsce II Alicja Kulczyńska z klasy III gimnazjum
miejsce III Martyna Fagasińska z klasy VII

Konkurs plastyczny „SPORTOWY BOHATER NIEPODLEGŁEJ”

Kolejny konkurs zorganizowany przez Samorząd Uczniowski z
okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości zachęcał uczniów do poszukiwania plastycznych inspiracji w historii polskiego sportu, z podkreśleniem jego wpływu na kształtowanie się idei patriotycznych oraz niepodległościowych.
Konkurs odbywał się na dwóch etapach: szkolnym i ogólnopolskim.
Nagrodzone prace z klas VI –VIII i gimnazjum zostały przesłane do Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie. A oto wyniki etapu szkolnego:

W kategorii klas IV-VI
miejsce I Maja Ławniczak z klasy IV b
miejsce II Amelia Bączkiewicz z klasy V
miejsce III Agata Janowska z klasy IV a
miejsce III Amelia Michalak z klasy V

W kategorii klas VII-VIII i gimnazjum
miejsce I Alicja Kulczyńska z klasy III gimnazjum
miejsce II Oliwia Michalak z klasy VIII
miejsce III Julita Parus z klasy VIII

Przedmiotowe konkursy kuratoryjne

W październiku i listopadzie w naszej szkole odbywały się konkursy kuratoryjne z następujących przedmiotów: języka angielskiego, języka polskiego, historii, matematyki, fizyki, biologii i geografii. Wzięło w nich udział łącznie 31 uczniów, a do etapów rejonowych zakwalifikowali się: Martyna Kierzek (język polski), Eryk Jankowski i Alicja Kulczyńska (matematyka).

Rok św. Stanisława Kostki

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Archidiecezjalnym Konkursie Plastycznym z okazji roku św. Stanisława Kostki - patrona dzieci i młodzieży. Należało wykonać kolaż prezentujący postacie, miejsca i wydarzenia związane z życiem świętego. Do pani Marzeny wpłynęło 6 prac. Do następnego etapu - diecezjalnego zakwalifikowano prace Amelii Michalak z klasy V i Bartosza Szulca z klasy III gimnazjum. Gratulujemy!

XII Archidiecezjalny Konkurs Biblijny

10 października 2018 roku w naszej szkole odbył się XII Archidiecezjalny Konkurs Biblijny dla młodzieży gimnazjalnej - Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym. Do etapu szkolnego przystąpiło 6 uczniów z klasy III. Spośród nich do etapu diecezjalnego zakwalifikowała się Wiktoria Frątczak. Gratulujemy!

Mój Anioł Stróż - konkurs plastyczny

Uczniowie klas I - VI wzięli udział w Archidiecezjalnym Konkursie Plastycznym Mój Anioł Stróż. Pani Marzena otrzymała wiele pięknych prac, jednak do dalszego etapu mogły być przesłane wyłącznie dwie prace z każdej kategorii wiekowej. Do szkoły w Inowrocławiu, gdzie odbędzie się finał konkursu, zakwalifikowano wizerunki aniołów Wiktorii Wypychowskiej i Julii Dziekanowicz z kl. I, Nikoli Jankowskiej z kl. IVa oraz Wiktora  Kopczyńskiego z kl. IVb. Pozostałe prace zostały umieszczone na szkolnym korytrzu i można je podziwiać

x

ROK SZKOLNY 2017-2018

x

Konkurs plastyczny Europa moimi oczami

W Dniu Patrona - 9 maja rozstrzygnięto szkolny konkurs plastyczny pt. „Europa moimi oczami”.

Najlepsi w poszczególnych kategoriach okazali się:

Kat. kl. I-III

1. Olga Szymkowiak – kl. I

2. Mikołaj Żelek – kl. IIIa

3. Wiktor Kowalewski - IIIb

Kat. kl. IV-VI

1. Oliwia Matecka – kl. VI

2. Amelia Bączkiewicz – kl. IV

3. Bartosz Styperek – kl. VI

Kat. kl. VII- III gim.

1. Anastazja Szaraszek – kl. II gimnazjum

2. Eryk Jankowski – kl. II gimnazjum

3. Magdalena Kierzek – kl. III gimnazjum

Najlepsi otrzymali atrakcyjne nagrody ufundowane przez europosłanki p. Krystynę Łybacką oraz p. Agnieszkę Kozłowską – Rajewicz, a także przez ambasady państw europejskich. Ponadto wszystkie klasy dostały pamiątkowe dyplomy oraz talony na słodkie upominki ufundowane przez Radę Rodziców.

Serdeczne podziękowania dla sponsorów Dnia Patrona, którymi byli:

1. Krystyna Łybacka – posłanka do Parlamentu Europejskiego

2. Agnieszka Kozłowska – Rajewicz - posłanka do Parlamentu Europejskiego

3. Ambasada Irlandii

4. Ambasada Holandii

5. Ambasada Słowacji

6. Ambasada Węgier

7. Ambasada Norwegii

8. Ambasada Austrii

9. Ambasada Luksemburga

10. Ambasada Hiszpanii

11. Ambasada Szwajcarii

12. Ambasada Niemiec

13. Wydawnictwo NOWA ERA

14. Rada Rodziców SP w Trąbczynie

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny "KANGUR 2018"

Dnia 15.03.2018 roku odbył się Międzyszkolny Konkurs Matematyczny "KANGUR 2018".

Do tego konkursu przystąpili uczniowie:

  • z klasy IIIa: Nikola Jankowska,Agata Janowska, Maria Parus i Mikołaj Żelek,
  • z klasy IIIb: Hubert Kałmucki, Łukasz Bryk, i Wiktor Kopczyński,
  • z klasy IV:Filip Kuznowicz, Łucja Olejniczak, Nikola Krysińska, Adam Kin i Szymon Mariański,
  • z klasy V: Sonia Łuczak, Mateusz Bryk, Paweł Kin i Szymon Maroszak,
  • z klasy VI: Bartosz Styperek,
  • z klasy VII: Kacper Szymczak,
  • z klasy II gimn.: Alicja Kulczyńska, Wiktoria Frątczak, Paulina Grzelewska, Judyta Szaraszek, Eryk Jankowski, Piotr Pakulski i Julian Franczak.

Czekamy na wyniki.

Międzyszkolny Konkurs Języków Obcych

14.03.2018 roku odbył się Międzyszkolny Konkurs Języków Obcych. Brali w nim udział uczniowie nauczania zintegrowanego z naszej szkoły, a także zaproszona przez nas klasa 3 b ze Szkoły Podstawowej w Łukomiu. Celem rozgrywek było rozbudzanie i szerzenie zainteresowania językami obcymi. Uczestnicy brali udział w 4 zadaniach. Na koniec uczennice: Nikola Jankowska, Izabela Kierzek, Maria Parus, Martyna Dębczak zaśpiewały przygotowane przez siebie piosenki. Po ich występie zostały ogłoszone wyniki potyczek, wręczono dyplomy i upominki. Pierwsze miejsce zajęły klasa 3 b z Łukomia i klasa 3 a z Trąbczyna.

Konkurs Wiedzy o Parkach Krajobrazowych Wielkopolski

Po zwycięstwie nad uczniami ze szkoły w Lądku w Konkursie Wiedzy o Parkach Krajobrazowych Wielkopolski, kilka tygodni później, 28 lutego pojechaliśmy razem z Panem Romanem Bartłomiejczakiem na etap wojewódzki. Konkurs odbył się w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu o godzinie 10. Pierwszą część konkursu stanowiło indywidualne rozpoznawanie zagrożonych gatunków roślin i zwierząt. Druga część to drużynowy test z wiedzy biologicznej oraz wiadomości o Parkach Krajobrazowych Wielkopolski. Według naszej oceny konkurs nie był szalenie trudny, jednakże pojawiły się niewielkie problemy z niektórymi pytaniami. Po skończonym teście czekał na nas pyszny poczęstunek. Nasza czwórka, w której skład wchodzą: Alicja Kulczyńska. Anastazja Szaraszek, Karolina Pawłowska i Eryk Jankowski z klasy II gimnazjum, zdobyła 5. miejsce, co w porównaniu do poprzedniego roku jest wyraźnym krokiem naprzód. Zadowoleni wróciliśmy do Trąbczyna. 19 marca jedziemy na warsztaty przyrodnicze do Chalina w Sierakowskim Parku Krajobrazowym, które w tym roku trwają, niestety, tylko 3 dni. Zobaczycie, w przyszłym roku wygramy!

Anastazja Szaraszek

Konkurs plastyczny Zima z wyobraźnią

Nasza klasa wzięła aktywny udział w powiatowym konkursie plastycznym Zima z wyobraźnią ogłoszonym przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Słupcy. Laureatami tego konkursu zostali nasi koledzy: Łukasz Bryk i Hubert Kałmucki. Serdecznie im gratulujemy!

Nasze uczennice na Powiatowym Konkursie Recytatorskim w Słupcy
Dnia 12 lutego br. odbył się Powiatowy Konkurs Recytatorski "Czerwieńcie, zieleńcie się słowa..." zorganizowany w sali kina "Sokolnia" w Słupcy. Naszą szkołę reprezentowały dwie znakomite laureatki Gminnego Konkursu Recytatorskiego: Klara Białecka z klasy I i Marysia Parus z klasy III a. Za przygotowanie odpowiadała p. Barbara Jagielska. W eliminacjach powiatowych obie nasze uczennice wystąpiły bardzo dobrze. Klara otrzymała wyróżnienie, a Marysia nagrodę i kwalifikacje do następnego etapu.
Serdecznie gratulujemy naszym recytatorkom! Życzymy Marysi powodzenia w przeglądzie międzypowiatowym, który odbędzie się w Strzałkowie. Trzymamy kciuki!

Laureatki Gminnego Konkursu Recytatorskiego
Serdecznie gratulujemy naszym uczniom: Klarze Białeckiej (kl. I), Oldze Szymkowiak (kl. I), Danielowi Franczakowi (kl. II), Marii Parus (kl. III a), Wiktorowi Kopczyńskiemu (kl. III b), Milenie Knapik (kl. IV), Amelii Michalak (kl. IV), Weronice Mateckiej (kl. V) za reprezentowanie naszej szkoły w gminnym konkursie recytatorskim w Zagórowie. Szczególne słowa uznania kierujemy do laureatek przeglądu: Klary Białeckiej z klasy I i Marysi Parus z klasy III a za zdobycie głównej nagrody i reprezentowanie naszej szkoły na powiatowym konkursie recytatorskim w Słupcy. Gratulujemy sukcesu i zapraszamy do fotogalerii .


Szkolny konkurs recytatorski

Tradycją naszej szkoły stał się organizowany przez panią Mirosławę Pirucką - Parus konkurs recytatorski. Jak co roku do jury została zaproszona p. Barbara Jagielska i p. Katarzyna Kulterman, które oceniały recytatorskie poczynania 23 uczestników - bardzo często laureatów eliminacji klasowych.

Komisja konkursowa postanowila wyróżnić:

Magdalenę Gaweł (kl. I), Stanisława Kina (kl. II), Julkę Bojańską (kl. IIIa), Nikolę Jankowską (kl. IIIa), Huberta Kałmuckiego (kl. IIIb), Izę Kierzek (kl. IIIb), Alicję Sąsiadek (kl. IV), Nikolę Banaszak (kl. IV).

Z kolei nagrody otrzymali:

Olga Szymkowiak (kl.I)

Klara Białecka (kl.I)

Daniel Franczak (kl. II)

Marysia Parus (kl. IIIa)

Wiktor Kopczyński (kl. IIIb)

Milena Knapik (kl. IV)

Amelka Michalak (kl. IV)

Weronika Matecka (kl. V)

Anastazja Szaraszek (kl. II gimnazjum).

Wszystkim gratulujemy, a nagrodzonym życzymy sukcesów na kolejnych etapach konkursu.

Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim – etap szkolny.
W dniu 5 grudnia 2017 r. odbył się etap szkolny Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim. Wzięło w nim udział 14 uczniów szkoły podstawowej i 15 z gimnazjum.
Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowało się 10 uczniów.
Szkołę podstawową reprezentować będą:

Oliwia Matecka kl. VI
Bartosz Styperek kl. VI
Laura Białecka kl. VI
Klaudia Żelek kl. V
Weronika Matecka kl. V

Drużyna gimnazjum wystąpi w składzie:
Martyna Kierzek kl. II
Wiktoria Frątczak kl. II
Eryk Jankowski kl. II
Karolina Pawłowska kl. II
Oliwia Kulczyńska kl. VII SP.

Całej dziesiątce gratulujemy awansu i życzymy powodzenia w dalszym etapie konkursu, który odbędzie się w Poznaniu 7 kwietnia 2018 r.

XVII Powiatowy Finał Olimpiady Wiedzy o AIDS i HIV

1 grudnia w Zespole Szkół Ekonomicznych w Słupcy odbył się XVII Powiatowy Finał Olimpiady Wiedzy o AIDS i HIV. Celem olimpiady było podniesienie poziomu wiedzy młodzieży w zakresie HIV i AIDS, chorób przenoszonych drogą płciową oraz kształtowanie pozytywnych postaw wobec ludzi żyjących z HIV i chorych na AIDS. Do Olimpiady przystąpiło 27 uczniów z 7 oddziałów gimnazjalnych szkół podstawowych, 2 gimnazjów i 5 szkół ponadgimnazjalnych. Szkołę w Trąbczynie reprezentowały uczennice 2 klasy gimnazjum Alicja Kulczyńska i Martyna Kierzek. Zadaniem młodzieży było rozwiązanie testu składającego się z 40 pytań zamkniętych i 10 pytań otwartych, za które można było uzyskać maksymalnie 72 pkt.  Tradycją naszej szkoły jest coroczne uczestnictwo w tej olimpiadzie oraz zajmowanie jednego z czołowych miejsc. Nie inaczej stało się w tym roku. Po rozwiązaniu testu i podsumowaniu wyników okazało się, że Alicja Kulczyńska została laureatką tegorocznej edycji olimpiady zajmując znakomite 2 miejsce.
Alicji serdecznie gratulujemy!

Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny Matematyka w Obiektywie

Nasi uczniowie: Marta Bartoszczak, Klaudia Gaweł, Weronika Matecka i Paweł Kin z kl. V oraz Laura Białecka, Oliwia Matecka i Martyna Fagasińska z kl. VI po raz pierwszy wzięli udział w Międzynarodowym Konkursie Fotograficznym Matematyka w Obiektywie, którego organizatorem jest Uniwersytet Szczeciński. Do 15 listopada 2017 roku należało przesłać własne fotografie na konto organizatora konkursu. W tym roku dostarczono ponad 15 tysięcy zdjęć z całego świata! Choć nasi uczniowie nie zostali nagrodzeni, to jednak zasługują na uznanie. Jaką kreatywnością się wykazali, najlepiej ilustruje zamieszczone poniżej zdjęcie.
Życzymy powodzenia w kolejnej edycji konkursu!


Konkurs Zwierzęta naszymi przyjaciółmi

Dnia 16.10.2017 został rozstrzygnięty konkurs „Zwierzęta naszymi przyjaciółmi. Został on ogłoszony przez panią Maję Nowaczyk w związku z obchodzonym w szkole miesiącem dobroci dla zwierząt. Zwycięzcom gratulujemy. Poniżej przedstawiamy listę nagrodzonych:
I miejsce: Nikola Jankowska kl. IIIa
II miejsce: Nikola Szymaniak kl. 0
III miejsca :
Julka Andryszak kl.0
Olga Szymkowiak kl.1
Wyróżnienia:
Filip Kuznowicz kl. IV
Mikołaj Żelek kl. IIIa
Adam Kin kl. IV
Agata Janowska kl. IIIa

Gratulujemy !

XI Archidiecezjalny Konkurs Biblijny

5 października 2017 roku w naszej szkole odbył się XI Archidiecezjalny Konkurs Biblijny dla młodzieży gimnazjalnej Idźcie i głoście - za przykładem pierwszych Apostołów Chrystusa. Do etapu szkolnego przystąpiło 16 uczniów z klasy II i III. Uczestnicy musieli zapoznać się z wybranymi rozdziałami Dziejów Apostolskich, a następnie rozwiązać test składający się z 14 szczegółowych pytań. Na etapie rejonowym 31 października naszą szkołę będą reprezentowały Wiktoria Frątczak z kl. II oraz Julia Wypychowska z kl. III. Gratulujemy dziewczynom i będziemy trzymać kciuki za dalsze sukcesy.

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

29 września po raz kolejny obchodziliśmy w naszej szkole Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Celem tej akcji edukacyjnej jest przypomnienie sobie tabliczki mnożenia po długich wakacjach, a także uświadomienie, że jej znajomość jest niezbędna w życiu codziennym.

Do tego dnia przygotowywaliśmy się poprzez wykonywanie plakatów, gazetek, układanie rymowanek i wierszy, by jak najlepiej utrwalić i przypomnieć sobie tabliczkę mnożenia.

Sprawdzanie wiedzy z zakresu tabliczki mnożenia odbyło się w radosny sposób w piątek w klasach IV - VII szkoły podstawowej i II - III gimnazjum. Poziom konkursu był bardzo wysoki, a emocje ogromne, by uzyskać certyfikat Eksperta tabliczki mnożenia. Był to doskonały trening pamięci.

Nad całością czuwali pani Anna Bandych i pan Ryszard Ruda.

IV Archidiecezjalny Konkurs Plastyczny pt. Pod skrzydłami Anioła

We wrześniu pani Marzena Kazimierska przeprowadziła wśród uczniów szkoły podstawowej konkurs plastyczny pt. Pod skrzydłami Anioła. Do etapu szkolnego przystąpiło 30 uczniów. Prace Magdaleny Gaweł z kl. I, Nikoli Jankowskiej z kl. III a, Łucji Olejniczak z kl. IV oraz Oliwii Mateckiej z kl. VI zostały wysłane na etap diecezjalny. Gratulujemy wszystkim artystom!