Koło plastyczne

Koło plastyczne

       Szkolne koło plastyczne działające przy Zespole Szkolno - Gimnazjalnym w Trąbczynie istnieje od 2000r. Do koła należą uczniowie szkoły podstawowej, jak również gimnazjum.

      Głównym celem koła jest stwarzanie uczniom możliwości do spontanicznej, twórczej ekspresji plastycznej, a także umożliwienie uczniom zdolnym rozwoju uzdolnień plastycznych.

Do zadań koła plastycznego należą również:

 • ekspozycja najlepszych prac na korytarzu szkoły w "Galerii Szkolnych Talentów"
uczniowie przygotowują wystawę prac wystawa prac w Galerii Szkolnych Talentów

 

 • przygotowanie wystaw i konkursów szkolnych
 • systematyczna zmiana wystroju na gazetce Samorządu Uczniowskiego
gazetka na Święto Wiosny gazetka na Dzień Kobiet
gazetka z okazji Świąt Bożego Narodzenia gazetka z okazji Dnia Kobiet

 • wykonywanie dekoracji  na uroczystości szkolne
 • okolicznościowa dekoracja korytarzy szkoły
 • uczestniczenie w konkursach plastycznych szkolnych oraz pozaszkolnych organizowanych przez instytucje współpracujące ze szkołą

     

wystawa prac uczniów szkoły podstawowej projekty  przestrzenne gimnazjalistów

  

    Uczniowie należący do koła bardzo chętnie biorą udział w konkursach plastycznych organizowanych na terenie szkoły oraz poza nią.

          Do największych osiągnięć można zaliczyć udział uczniów w cyklicznych konkursach plastycznych organizowanych przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie. Koordynatorem tgoż konkursu na szczeblu gminnym jest Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury  Zagórowie, na szczeblu powiatowym Miejski Dom Kultury w Słupcy natomiast spotkania finałowe prowadzone są przez Dom Kultury w Strzałkowie.

 • w 2000r. w konkursie pt. "Początek wieku w moich oczach" otrzymała wyróżnienie Dorota Ruda
 • w 2001r. w konkursie pt. " Przez okno mojego pokoju"- na szczeblu gminym czworo uczniów otrzymało nagrody, na szczeblu powiatowym wyróżnienie otrzymała Dorota Ruda
 • w roku 2002 w konkursie pt. "Mój portret wiosenny" na szczeblu gminnym cztery wyróżnienia dla: Sandry Witkiewicz, Kamila Urbaniaka, Agnieszki Stelmasik, Doroty Ruda; w etapie powiatowym dwoje uczniów otrzymało nagrody: Kamil Urbaniak i Dorota Ruda. W konkursie finałowym brała udział Dorota Ruda, na kt.órym otrzymała nagrodę.
 • w 2003r. - wyróżnienia dla Doroty Ruda, Agnieszki Stelmasik, Sandry Witkiewicz    

     Dużym sukcesem są również nagrody otrzymane w konkursie organizowanym przez Wojewódzką Bibliotekę i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.

 • wyróżnienie i nagroda dla Krzysztofa Szymczaka za konkurs plastyczny "Ilustracja do książki XXI wieku"(2000r.)
 • nagroda dla Julity Szaraszek w konkursie na plakat propagujący czytelnictwo, praca została umieszczona na wystawie w Wojewódzkiej Bibliotece w Poznaniu (2006).
 • 2007r. wyróżnienie dla Sławomiry Wilczyńskiej i Dominiki Mróz za konkurs "Poznaj mojego idola z książek Ashid Lindgren", prace zostały wystawione na wystawie w Wojewódzkiej Bibliotece w Poznaniu.

Następny sukces to 2006r.

 • I miejsce dla Anny Jasiak w Konkursie Powiatowym organizowanym przez Starostwo Powiatowe pt. "Narkotyki- najlepsze wyjście nie wchodzić", II miejsce dla Andżeliki Chojnackiej a także nagroda dla szkoły- odtwarzacz DVD
 • w 2006r. na XIV Międzypowiatowym Konkursie Plastycznym spotkanie finałowe w Koninie- wyróżnienie dla Eweliny Budzińskiej oraz na XIV Powiatowym Konkursie Plastycznym w Słupcy- nagroda dla Eweliny Budzińskiej za pracę pt." W świecie mojej wyobraźni"
 • w 2006r. nagroda dla Natalii Graczyk- w konkursie powiatowym organizowanym przez Bibliotekę Powiatową w Słupcy pt. "Zabytki mojej miejscowości"
 • w 2007r. nagroda dla Jakuba Chojnackiego- w konkursie powiatowym organizowanym przez Bibliotekę Powiatową w Słupcy pt."Palemka wielkanocna"
 • w 2007r. nagroda dla Szymona Maciaszka na XV Międzypowiatowym Konkursie Plastycznym- Strzałkowo 2007 pt. "Darujmy światu pokój"wyróżnienie dla Szymona Maciaszka i Michaliny Gośka na gminnym konkursie pod tym samym tytułem
 • w tym samym roku 3 nagrody dla Sandry Witkiewicz, Marty Struszczyk, Bartosza Bandycha w konkursie organizowanym przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie  pt. "Projekt witrażu inspirowany twórczością Stanisława Wyspiańskiego"
 • w 2008r. nagroda główna dla Judyty Szaraszek w Gminnym Konkursie Plastycznym pt. "Barwy jesieni" oraz 2 wyróżnienia dla Kamila Jasiaka i Kamili Kałużnej

 • w 2009r. I miejsce w kategori gimnazjum i nagroda dla Sylwii Parus za konkurs organizowany przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej pt. "Klęska - powódź czy huragan- straż pożarna Ci pomaga"

    W 2009r. zostały również wysłane prace plastyczne na konkurs organizowany przez Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Poznaniu pt. "Palić - nie palić oto jest pytanie"- logo kampanii antynikotynowej, a także na konkurs organizowany przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Słupcy pt. "Jak bezpiecznie pomagać rodzicom w gospodarstwie rolnym", oraz na konkurs organizowany przez Komendę Powiatową Policji w Słupcy pt. "Stop uzależnieniom". Wyróżnienie w tym konkursie otrzymali Kamil Franczak z klasy V i Monika kaczmarek z klasy IIIa gimnazjum. Ponadto zostały zorganizowane szkolne konkursy plastyczne takie jak:

 • 2000r. - Jesienny stolik
ekspozycja prac stolik klasy 2 szkoły podstawowej

 

 • 2001r. - Najśmieszniejsza marzanna świata
 • 2002r. - Najładniejsza walentynka, Moja miejscowość w obiektywie, Wielkanocny wystrój sali lekcyjnej
 • 2003r. - Miss wiosna, Najciekawszy stolik wielkanocny
 • 2005r. - Świąteczny witraż
 • 2006r. - Najładniejsza choinka Bożonarodzeniowa
 • 2007r. - Śiąteczny aniołek
 • 2008r. - Mikołaj, o którym marzę
 • 2009r. - Najciekawsza kartka wielkanocna

       Szczególnie ważny dla szkoły okazał się konkurs na logo szkoły (2001r.), dzięki któremu szkoła może poszczycić się swoim emblematem. Pomysłodawcą i jednocześnie zwycięzcą konkursu okazał się uczeń klasy V Rafał Maciaszek, który otrzymał nagrodę Dyrektora szkoły.