Koło matematyczne

Koło matematyczne

Udział w zajęciach kółka matematycznego stwarza uczniom warunki rozwoju i doskonalenia swoich umiejętności oraz rozwijania zdolności ukrytych, wcześniej nieujawnionych.
W tym tygodniu na kole matematycznym w klasie V zajmowaliśmy się trójkątem Pascala, uczniowie z dużym zaangażowaniem podjęli się rozwiązania zadania.