Koło dziennikarskie

Koło dziennikarskie

       

Rok szkolny 2018/2019

Rok szkolny 2017/2018

Kilka słów o Kleksie ...

Koło dziennikarskie znajduje się w ofercie zajęć pozalekcyjnych skierowanych do uczniów gimnazjum. Owocem pracy koła jest redagowana szkolna gazeta KLEKS. Od początku istnienia pisma jego opiekunami byli:
-p. Maria Chojnacka (2000/ 2001)
-p. Dorota Przygońska (2000- 2002)
-p. Anna Bandych (2000-2002)
-p. Ryszard Ruda (2000-2003)
-p. Mirosława Pirucka- Parus (2001- 2009)
-p. Agnieszka Parus (2007-2016)
-p. Michał Rek (2017 - ...)Z gazetą współpracował także p. Roman Bartłomiejczak, redagując artykuły o szkolnym sporcie. W bieżącym roku szkolnym (2008/2009) natomiast p. Joanna Parus zainicjowała w KLEKSIE cykl pt. „Śladami mieszkańców Trąbczyna i okolic”.
Odbiorcami gazety są nie tylko uczniowie Zespołu Szkolno- Gimnazjalnego, bowiem pismo trafia także do lokalnej społeczności. KLEKS ukazuje się co dwa miesiące nakładem ok. 70 egzemplarzy o objętości ok. 15 stron w formacie A-4.

Co roku pismo nieco się zmienia, gdyż zespół redakcyjny otwarty jest na nowe pomysły i sam poszukuje kolejnych, ciekawych tematów. Od początku funkcjonowania gazety pojawiały się w niej artykuły o cyklicznym charakterze. I tak z okazji jubileuszu szkoły ukazały się w KLEKSIE wspomnienia absolwentów szkoły, w cyklu „ Na rowerze po okolicy” prezentowano miejsca, które warto zwiedzić. Inne cykliczne artykuły to m.in. „Żyć z pasją”, „Śladami mieszkańców Trąbczyna i okolic” czy „Wybieramy patrona”.

Z kolei stałe działy gazety to:
• „ Z życia szkoły” ( prezentacja wszystkich szkolnych wydarzeń, imprez, udział w konkursach itp.)
• krzyżówka ( z kuponem, który uczestniczy w losowaniu słodkiej paczki)
• „Klekscooltura” (wiadomości ze świata sztuki i kultury)
• „Poznajmy się” (prezentacja uczniów, nowych nauczycieli, pracowników).

Efekty wynikające z uczestnictwa w zajęciach koła:
• zdobywanie umiejętności redakcyjnych,
• pobudzanie aktywności twórczej uczniów, którzy najskuteczniej zapamiętują to, co sami robią,
• poszerzanie wiedzy zdobytej na lekcjach języka polskiego, kształtowanie umiejętności językowej oraz poznawanie nowych form pisemnej wypowiedzi,
• kształtowanie poczucia współodpowiedzialności i zaangażowania w wykonywaną pracę, zdobywanie umiejętności współpracy, podziału i wykonywania konkretnych zadań,

• doskonalenie umiejętności korzystania z technologii komputerowej i informacyjnej.
• uczenie swobodnego i otwartego sposobu komunikowania się.

Szkolna gazeta KLEKS oddziałuje także na uczniów, którzy nie uczestniczą w jej powstawaniu. Pismo bowiem spełnia funkcję nie tylko rozrywkową, ale i edukacyjną czy społeczną. Inspiruje uczniów do podejmowania prób literackich, brania udziału w konkursach. Ukazywanie się cyklicznej gazetki szkolnej to także sposób na popularyzację czasopiśmiennictwa wśród dzieci i młodzieży.

Gazetka Szkolna KLEKS w każdym numerze organizuje konkurs dla czytelników, w którym głównymi nagrodami są tzw. "słodkie paczki". Od kilku lat można pobrać najnowsze numery KLEKSA ze strony internetowej szkoły. Redaktorzy gazety, którymi są uczniowie najstarszych klas starają się rozwijać swoje kompetencje dziennikarskie a przez to podnosić jakość gazetki.