Ognisko misyjne

Ognisko misyjne


 

                    Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci realizuje słowa wielkiego misjonarza świata Jana Pawła II: „Nigdy nie jest tak, żeby człowiek, czyniąc dobro drugiemu, sam był tylko dobroczyńcą. Jest on równocześnie obdarowywany, obdarowany tym, co ten drugi przyjmuje z miłością”. „Człowiek jest wielki nie prze to, co posiada, lecz przez to, kim jest: nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.

           We wrześniu 2008r. naszej szkole powstało ognisko misyjne. Należą do niego dzieci i młodzież , w sumie 40 osób. Chcemy duchowo i materialnie pomagać innym dzieciom, które jeszcze nie odkryły najcenniejszego Skarbu, którym jest Pan Jezus-Serce, Patron i Fundament Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci. 

    Dzieci należące do PDMD:


  • modlą się za dzieci nie znające Pana Jezusa i za misjonarzy, którzy w dalekich krajach głoszą Dobrą Nowinę,
  • ofiarowują w intencji misji swoje cierpienia, smutki, wyrzeczenia i radości,
  • na miarę swych możliwości wspomagają materialnie dzieci z krajów misyjnych.

Anastazja i Kinga jako anioły grupa pasterzy
Jasełka szkolne w wykonaniu Ogniska Misyjnego wspólne kolędowanie

Pomocnicy Misjonarzy :)

Afryka Azja
Europa Ameryka

Oceania