Koło taneczne

Koło taneczne

ROK SZKOLNY 2021/2022

Uroczyste otwarcie bieżni lekkoatletycznej w Zagórowie

Każdy taniec jest odkryciem nas samych. - Martha Graham

W tym roku w naszej szkole będą działały dwa koła taneczne. Pierwszy zespół tworzą dziewczyny z klasy V. Drugi natomiast uczennice klas VII i VIII. Głównym celem zajęć będzie rozwijanie indywidualnych zainteresowań i zamiłowań tanecznych uczennic, zachęcanie do aktywnego spędzania wolnego czasu.

ROK SZKOLNY 2020/2021

Taniec to nie układ figur, żeby się go nauczyć trzeba go pokochać - Auguste Bournonville
Zajęcia koła tanecznego przeznaczone są dla chętnych uczniów i w tym roku szkolnym odbywają się we wtorki na szóstej i siódmej godzinie lekcyjnej. Pierwszą grupę taneczną Gwiazdy tworzy 10 czwartoklasistów. Zespół drugi - PL Wariaci to liczna ekipa (21 osób) dziewcząt i chłopców z klas VI:) Głównym celem spotkań jest stwarzanie uczniom możliwości do odtwórczej i twórczej ekspresji muzycznej, zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego oraz tworzenie dyskotekowych form tanecznych w układzie choreograficznym.


Rok szkolny 2019/2020

Udział w Koncercie Noworocznym

Dla Babć i Dziadków - wizyta w Domu Opieki Społecznej w Zagórowie


Nasz udział w Finale WOŚP

Jarmark Bożonarodzeniowy w Zagórowie

Co to taniec???

Odp.: Sposób na okazanie uczuć ... sposób na wypełnienie pustki ... sposób na zapomnienie problemów ... to jest taniec...! to jest mój świat!


W naszej szkole działają dwie grupy taneczne. Pierwszą Gwiazdy tworzą uczennice edukacji wczesnoszkolnej. Ich zajęcia odbywają się w poniedziałki na szóstej godzinie lekcyjnej. Z kolei uczniowie klasy Va i  VI tworzą zespół PL Wariaci i trenują w środy na siódmej godzinie lekcyjnej.

Głównym celem zajęć jest stworzenie uczniom możliwości do odtwórczej i twórczej ekspresji muzycznej oraz tworzenie układów choreograficznych i prezentowanie ich przed szerszą publicznością.
ROK SZKOLNY 2018/2019

Nasz udział w Koncercie  Noworocznym


Nasz udział w apelu z okazji 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości

Człowieku naucz sie tańczyć,

bo aniolowie w niebie nie będą wiedzieli,

co z tobą zrobić.

                                                                                                           Święty Augustyn

Taniec jest jednym ze sposobów przeżywania i przekazywania emocji. Jest formą zabawy i odprężenia, umożliwia regenerację sił fizycznych, psychicznych oraz podnosi sprawność ruchową. Tego typu zajęcia cieszą się wśród uczniów dużym zainteresowaniem, dlatego w naszej szkole istnieją dwie grupy taneczne, których opiekunem jest pani Marzena Kazimierska. Pierwsze koło - GWIAZDY tworzą uczniowie klas VI i VII, ich zajęcia odbywają się w każdy wtorek na 8 godzinie lekcyjnej. Z kolei grupa uczniów z klasy V - PL WARIACI spotyka się w każdy czwartek na 7 godzinie lekcyjnej. Grupy tanczene przygotowują układy choreograficzne na imprezy, uroczystości szkolne i środowiskowe.


ROK SZKOLNY 2017/2018

Gramy z sercem - koncert charytatywny

Nasz udział w Dniu Wiosny

Koncert Noworoczny

20 stycznia 2018 roku obie grupy Koła tanecznego wzięły udział w Koncercie Noworocznym i zaprezentowały swoje układy choreograficzne.


26 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

14 stycznia 2018 roku podczas koncertu finałowego WOŚP w Zagórowie grupa taneczna klas V - VI zaprezentowała swoje zdolności, wykonując choreografię do piosenki Eda Sheerana. Mamy nadzieję, że występ się podobał.

Wznowienie działalności

Taniec nie tylko bawi, ale daje pożytek, kształci i uczy. Oswaja nas z widokiem pięknych form i roztacza przed nam świat czarujących dźwięków. Łączy harmonijne piękno duchowe i piękno cielesne.W ten sposób rozwija i kształci smak. Lukian Samosat

W tym roku szkolnym zostało reaktywowane koło taneczne. Jego opiekunem jest pani Marzena Kazimierska. Zajęcia przeznaczone są dla wszystkich zainteresowanych uczniów, których łączy wspólna pasja do tańca. Zespół skupia dwie grupy uczniów (klasa IV, klasa V - klasa VI), łącznie 27 osób. Głównym celem koła jest rozwijanie u uczniów zdolności tanecznych oraz propagowanie aktywnego spędzania wolnego czasu. Na zajęciach uczniowie poznają podstawowe kroki i figury tańca nowoczesnego, jak również wykorzystują własną inicjatywę w tworzeniu prostych układów. Wspaniale bawią się, nawiązując przy tym znajomości i przyjaźnie. Grupy taneczne przygotowują uklady choreograficzne na uroczystości szkolne i imprezy środowiskowe.

DZIAŁALNOŚĆ W POPRZEDNICH LATACH

"Wszystko co chcesz powiedzieć można wyrazić tańcem, wtedy jest to proste i łatwe". (Hewood Braun)

      Pierwsze koło taneczne powstało na początku roku szkolnego 2000/2001r. Zajęcia koła tanecznego są zajęciami nadobowiązkowymi, prowadzonymi przez panią Marzenę Kazimierską w wymiarze 1 godziny w tygodniu.

Perwszy skład zespołu

wraz z opiekunką

szkolne cheerleaderki


    Celem spotkań jest kształtowanie u dziewcząt estetyki ruchu oraz wyrobienie wrażliwości na piękno muzyki. Udział w zespole pomaga w zaspokajaniu naturalnych potrzeb dziewcząt na ruch. Swoimi występami uświetniają uroczystości szkolne i środowiskowe.
       Zajęcia pozwalają uczniom rozwijać zainteresowania, pożytecznie spędzać czas wolny, a jednocześnie dbać o zdrowie i rozwój fizyczny. Praca w zespole tanecznym uczy dyscypliny, odpowiedzialności i współdziałania. Sprzyja nawiązywaniu i zacieśnianiu więzi koleżeńskich
Ponadto bez wątpienia taniec wpływa na wiele sfer osobowości człowieka. Obniża poziom lęku, poprawia koncentrację, redukuje napięcie psychofizyczne, rozładowuje nadmiar energii, i agresji, poprawia koordynację ruchową i wytrzymałość, podnosi samoocenę, korzystnie zmienia zachowanie.
      Do ważniejszych wydarzeń w życiu zespołu można bez wątpienia zaliczyć:

  • udział w Gminnych Przeglądach Piosenki i Tańca w Zagórowie
  • występ podczas obchodów 600-lecia miasta Zagórów
  • powitanie lata w Zagórowie
  • udział w Powiatowych Dożynkach w Zagórowie
  • występy podczas Dnia Rodziny- uroczystość dla środowiska lokalnego
  • udział w części artystycznej z okazji Dnia Babci i Dziadka - uroczystość dla środowiska lokalnego
  • występy na apelach i uroczystościach szkolnych

Gminny Przegląd Piosenki i Tańca

w Zagórowie

Dziewczyny w układzie "Crazy Frog"

Układ "Mamma Mia"

Dzień Babci i Dziadka

Choreografia do piosenki

"Bo z dziewczynami"

Taniec średniowieczny

Dziewczyny w układzie areobikowym Samba- układ z pomponami

      Obecnie w szkole działają dwa zespoły taneczne. Pierwszy tworzą dziewczyny z klas III i II gimnazjum, drugi natomiast uczniowie klasy V i VI szkoły podstawowej

Zespół HORYZONT
Zespół MIXTET