PRZEDSZKOLE

PRZEDSZKOLE

UWAGA! - wyniki rekrutacji do PRZEDSZKOLA

Wszystkie podania złożone do 31 marca 2021 zostały rozpatrzone pozytywnie. Lista dzieci przyjętych do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2021/2022 znajduje się na tablicy ogłoszeń przy wejściu do szkoły.

Dyrektor szkoły

Mirosława Pirucka-Parus

*  ZARZĄDZENIE  nr 73/2020 BURMISTRZA GMINY ZAGÓRÓW w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkola i oddziałów przedszkolnych, w tym klas klas zerowych, w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zagórów na rok szkolny 2020/2021