Sekretariat

Sekretarz SP w Trąbczynie


mgr Barbara Kaczmarek

sekretarz szkoły


mgr  Urszula  Szymczak

                             starszy referent