Sekretariat

Sekretarz SP w Trąbczynie


mgr Barbara Kaczmarek -  sekretarz szkoły

mgr Urszula Szymczak  -  starszy referent