OGŁOSZENIA

Tablica ogłoszeń

akcje charytatywne

1

* DZIEŃ  EDUKACJI  NARODOWEJ

DEN tj. 14 października to dzień wolny od zajęć lekcyjnych. W tym dniu szkoła jest otwarta, a nauczyciele w oddziałach przedszkolnych i szkole pełnią dyżur. Autobusy jeżdżą wg rozkładu.
W dn. 15 X o godz. 12.45 odbędzie się uroczysty apel z okazji DEN. Obowiązuje strój galowy! Wszystkie dzieci kończą wówczas zajęcia o godz. 13.30. Świetlica w przedszkolu bez zmian.

* dowozy:

Trąbczyn - Nowa Wieś - Trąbczyn  - przywóz i odwóz

Trąbczyn - Szetlewek - Trąbczyn - przywóz

Trąbczyn - Szetlewek - Trąbczyn  -  odwóz

hhhhh

L

 


L


* Program  "OWOCE  I  WARZYWA W SZKOLE"LLLLLLLLLLLLLLLLLLL

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Zwyczajem lat ubiegłych tak i w roku szkolnym 2019/2020 nasza szkoła przystąpiła do programu .Owoce i warzywa w szkole dla uczniów klas I - V  Szkoły Podstawowej

L

L