Pracownicy

Pracownicy administracji i obsługi w SP Trąbczyn

 Barbara Kaczmarek   sekretarz szkoły
    Urszula  Szymczak      starszy referent
    Alina Urbaniak
    kucharka
    Monika Musiałowksa
    pomoc kuchenna
    Małgorzata Durczak
    pomoc kuchenna
   Aneta Kubicka   pomoc nauczyciela
   Dorota Kubicka
 pracownik prac lekkich
       Malwina  Kopczyńska  pracownik prac lekkich
    Andrzej Szumigalski     woźny