Pracownicy

Pracownicy administracji i obsługi w SP Trąbczyn

 Barbara Kaczmarek   sekretarz szkoły
    Urszula  Szymczak      starszy referent
    Alina Urbaniak
    kucharka
    Dorota Kubicka
    sprzątaczka
    Monika Musiałowska     sprzątaczka
   Małgorzata Durczak   pomoc kuchenna
    Andrzej Szumigalski     woźny