REKRUTACJA

Rekrutacja

Wyniki rekrutacji do oddziałów przedszkolnych

Wszystkie podania złożone do 31 marca 2021 zostały rozpatrzone pozytywnie. Lista dzieci przyjętych do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2021/2022 znajduje się na tablicy ogłoszeń przy wejściu do szkoły.

                                                                        Dyrektor szkoły

                                                                Mirosława Pirucka-Parus

Zasady rekrutacji do Szkoły Podstawowej

l

REKRUTACJA  DO  ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
NA ROK SZKOLNY 2021/2022

l

o

llgggghddddddd

- Karta zgłoszenia dziecka 3,4 i 5 letniego

Karta zgłoszenia dziecka 6 letniego

Uchwała Rady Miejskiej Zagórowa Nr XXX.259.2018

Zarządzenie Burmistrza Gminy Zagórów Nr 13/2021 w sprawie ustalenia terminu    
    przeprowadzenia postępowania rekrutecyjnego i uzzupełniającego
    na rok szkolny 2021/2022

RODO

L

l


L


L

L

L

lll

l

L

L