REKRUTACJA

Rekrutacja

Zasady rekrutacji do Szkoły Podstawoweji i Odziałów Przedszkolnych

                              

           REGULAMIN REKRUTACJI

-
  Karta zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego

Karta zgłoszenia dziecka do szkoły

-  Zgoda na wykorzystanie wizerunku

 - Zgoda na zajęcia z religii

RODO

L

L


L

L

L

lll

l

L

L