Dyrekcja

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Trąbczynie


Dyrektor szkoły

mgr Mirosława Pirucka - Parus



Wicedyrektor szkoły

mgr Beata Kwaśniewska