Nauczyciele

Nauczyciele


Imię i nazwisko nauczane przedmioty

mgr Mirosława Pirucka - Parus

-   dyrektor szkoły

   język polski

mgr Beata Kwaśniewska -

  wicedyrektor szkoły

  język polski
    mgr Anna Bandych    matematyka, fizyka
    Roma Zdunek
   matematyka
   mgr Roman Bartłomiejczak    biologia, chemia, wychowanie fizyczne
        Kinga Białecka
   edukacja wczesnoszkolna
  mgr Dorota Karaszewska
    edukacja wczesnoszkolna, biblioteka
  mgr  Marzena Kazimierska
   religia, wychowanie do życia w rodzinie,koło taneczne
  mgr  Małgorzata Kin    pedagog, zajęcia rewalidacyjne, doradztwo zawodowe, nauczyciel wspomagający, świetlica
   mgr Ewa Kłodzińska    język polski
   mgr Katarzyna Kopczyńska    język angielski, logopeda
   mgr Katarzyna Kulterman    plastyka, przyroda, muzyka, geografia,technika
   mgr Mariusz Marcjan    wychowanie fizyczne, świetlica
    mgr Maja Nowaczyk   wychowanie przedszkolne
   mgr Justyna Ościsłowska   język angielski, nauczyciel wspomagający, świetlica
    mgr Agnieszka Parus    język angielski
   mgr Joanna Parus    historia, WOS, EDB,świetlica
   mgr Michał Rek    język niemiecki, informatyka, wychowanie fizyczne
    mgr Małgorzata Swędrowska
 edukacja wczesnoszkolna, świetlica
    mgr Magdalena Śmigielska
    wychowanie przedszkolne, zaj. korekcyjno - kompensacyjne, język
angielski

     mgr Joanna Kokocińska
  psycholog