Nauczyciele

Nauczyciele


Imię i nazwisko nauczane przedmioty

mgr Mirosława Pirucka - Parus

-   dyrektor szkoły

   język polski

mgr Beata Kwaśniewska -

  wicedyrektor szkoły

  język polski
    mgr Anna Bandych    matematyka, fizyka
    mgr Aneta Mizgalska
   matematyka
   mgr Roman Bartłomiejczak    biologia, chemia, wychowanie fizyczne
      lic. Kinga Białecka
   edukacja wczesnoszkolna
  mgr Dorota Karaszewska
    język polski, biblioteka, świetlica
  mgr  Marzena Kazimierska
   religia, wychowanie do życia w rodzinie
  mgr  Małgorzata Kin    pedagog, pedagog specjalny, zajęcia rewalidacyjne, doradztwo zawodowe, nauczyciel wspomagający
   mgr Ewa Kłodzińska    język polski, świetlica
   mgr Katarzyna Kopczyńska    język angielski, logopeda, świetlica
   mgr Katarzyna Kulterman    plastyka, przyroda, muzyka, geografia, technika
   mgr Mariusz Marcjan    wychowanie fizyczne, świetlica
    mgr Maja Nowaczyk   wychowanie przedszkolne
   mgr Justyna Ościsłowska   wychowanie przedszkolne
    mgr Agnieszka Parus    język angielski
   mgr Joanna Parus    historia, WOS, EDB
   mgr Michał Rek    język niemiecki, informatyka, wychowanie fizyczne
    mgr Małgorzata Swędrowska
 edukacja wczesnoszkolna, świetlica
    mgr Magdalena Śmigielska
    edukacja wczesnoszkolna, zaj. korekcyjno - kompensacyjne, język
angielski

     mgr Agnieszka Stogińska
 nauczyciel wspomagający, zaj. korekcyjno - kompensacyjne, zaj. rewalidacyjne
   mgr Magdalena Wieczorek
     psycholog