Nauczyciele

Nauczyciele


Imię i nazwisko nauczane przedmioty

mgr Mirosława Pirucka - Parus

-   dyrektor szkoły

   język polski

mgr Beata Kwaśniewska -

  wicedyrektor szkoły

  język polski
    mgr Anna Bandych    matematyka, fizyka
    mgr Aneta Mizgalska
   matematyka
   mgr Agnieszka Mikołajczyk    biologia, chemia
      lic. Kinga Białecka
   edukacja wczesnoszkolna
  mgr Dorota Karaszewska
    język polski, biblioteka, wychowanie przedszkolne

  mgr  Bożena Wstawska

mgr Dominika Dziatkiewicz

   religia

wychowanie do życia w rodzinie

  mgr  Małgorzata Kin    pedagog, pedagog specjalny, zajęcia rewalidacyjne, doradztwo zawodowe, nauczyciel wspomagający
   mgr Ewa Kłodzińska    język polski, biblioteka
   mgr Katarzyna Kopczyńska    język angielski, logopeda
   mgr Katarzyna Kulterman    plastyka, przyroda, muzyka, geografia, technika, biologia
   mgr Mariusz Marcjan    wychowanie fizyczne
    mgr Maja Nowaczyk   wychowanie przedszkolne
   mgr Justyna Ościsłowska   wychowanie przedszkolne, nauczyciel wspomagający
    mgr Agnieszka Parus    język angielski
   mgr Joanna Parus    historia, WOS, EDB
   mgr Michał Rek    język niemiecki, informatyka, wychowanie fizyczne
    mgr Małgorzata Swędrowska
 edukacja wczesnoszkolna
    mgr Magdalena Śmigielska
    edukacja wczesnoszkolna, zaj. korekcyjno - kompensacyjne
     mgr Agnieszka Stogińska
 nauczyciel wspomagający, zaj. rewalidacyjne
   mgr Magdalena Wieczorek
     psycholog