Nauczyciele

Nauczyciele


Imię i nazwisko nauczane przedmioty

mgr Mirosława Pirucka - Parus

-   dyrektor szkoły

   język polski

mgr Beata Kwaśniewska -

  wicedyrektor szkoły

  język polski
    mgr Anna Bandych    matematyka, fizyka
    mgr Robert Bandych
   informatyka, matematyka
   mgr Roman Bartłomiejczak    biologia, chemia, wychowanie fizyczne
          Kinga Białecka
   wychowanie przedszkolne kl. O
  mgr Dorota Karaszewska
    edukacja wczesnoszkolna kl. I, biblioteka
  mgr  Marzena Kazimierska
   religia, wychowanie do życia w rodzinie,koło taneczne
  mgr  Małgorzata Kin    pedagog, zajęcia rewalidacyjne, doradztwo zawodowe,świetlica
   mgr Ewa Kłodzińska    język polski, zajęcia dziennikarsko-literackie
   mgr Katarzyna Kopczyńska    język angielski, logopeda
   mgr Katarzyna Kulterman    plastyka, przyroda, muzyka, geografia,technika,koło teatralne
   mgr Mariusz Marcjan    wychowanie fizyczne, świetlica
    mgr Maja Nowaczyk   nauczanie zintegrowane, informatyka
   mgr Justyna Ościsłowska   wychowanie przedszkolne, język angielski
    mgr Agnieszka Parus    język angielski
   mgr Joanna Parus    historia, WOS, EDB,świetlica
   mgr Michał Rek    język niemiecki, świetlica
   mgr Agnieszka Stogińska    edukacja wczesnoszkolna,zaj.korekcyjno-kompensacyjne,zaj.opiekuńcze
   w przedszkolu
   mgr Małgorzata Swędrowska
   edukacja wczesnoszkolna, świetlica,koło teatralne
   mgr Magdalena Śmigielska
   nauczyciel wspomagający kl. O, zaj. korekcyjno - kompensacyjne, język
    angielski

   mgr Joanna Kokocińska
    psycholog