Nauczyciele

Nauczyciele

Imię i nazwisko nauczane przedmioty

mgr Mirosława Pirucka - Parus

-   dyrektor szkoły

   język polski

mgr Beata Kwaśniewska -

  wicedyrektor szkoły

  język polski
   mgr Anna Bandych    matematyka, fizyka, technika
    mgr Robert Bandych
    informatyka
   mgr Roman Bartłomiejczak    biologia, chemia, wychowanie fizyczne
          Kinga Białecka
   wychowanie przedszkolne
  mgr Katarzyna Furmaniak    język niemiecki
  mgr Dorota Karaszewska
    język polski, biblioteka
  mgr  Marzena Kazimierska
   religia, wychowanie do życia w rodzinie
  mgr  Małgorzata Kin    pedagog, zajęcia rewalidacyjne, świetlica
  mgr Ewa Kłodzińska    język polski
   mgr Katarzyna Kopczyńska    język angielski, logopeda
   mgr Katarzyna Kulterman    plastyka, przyroda, muzyka, geografia, zaj. artystyczne
   mgr Mariusz Marcjan    wychowanie fizyczne, świetlica
  mgr Barbara Młodzińska    matematyka
  mgr Maja Nowaczyk   nauczanie zintegrowane, informatyka
   mgr Agnieszka Parus    język angielski
   mgr Joanna Parus    historia, świetlica
   mgr Andrzej Przygoński
   wiedza o społeczeństwie
   mgr Michał Rek    język niemiecki
   mgr Małgorzata Swędrowska
   nauczanie zintegrowane, świetlica
   mgr Magdalena Śmigielska
   nauczanie zintegrowane, zaj. korekcyjno - kompensacyjne