Dyżury i dzwonki

Dyżury i dzwonki

Dyżur  psychologa  szkolnego

* harmonogram dyżurów psychologa szkolnego

i

CZAS  TRWANIA   ZAJĘĆ   LEKCYJNYCH   W   SZKOLE

ll

1
8:00 8:45
2 8:55 9:40
3 9:50 10:35
4 10:55 11:40
5 12:00 12:45
6 12:55 13:40
7 13:50

14:35

8 14:40 15:25