DOKUMENTY SZKOŁY

Dokumenty szkoły

LSTATUT   Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej w Trąbczynie

L

L

L

WEWNĄTRZSZKOLNE  OCENIANIE w Szkole Podstawowej im. Unii Europejskiej
w Trąbczynie

L

L

L

PROCEDURY  KORZYSTANIA  Z  POSTACI  ELEKTRONICZNEJ  DZIENNIKA  w Szkole Podstawowej im. Unii Europejskiej w Trąbczynie

L

L

* Szkolna Instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu zewnętrznego