STOŁÓWKA

STOŁÓWKA

1. Regulamin stołówki  w Szkole Podstawowej im. Unii Europejskiej w Trąbczynie.

2. Obowiązujące stawki:

a) obiad - 6.50 zł

b) całodzienne wyżywienie w oddziale przedszkolnym - 10,50 zł

3. Informacje oraz instrukcje dokonywania przelewu płatności za obiad, a także posiłki i pobyt w przedszkolu:


a) Płatność za dożywianie dla ucz. klas 1 – 8 regulujemy
ZAWSZE do 15 dnia bieżącego miesiąca.

np.: 1. za m-c wrzesień 20.. r. (wyjątkowo) robimy
przelew do 25.09.20... r.
2. za m-c październik 20... r. robimy przelew do 15.10.20... r. itd.

W przypadku nieobecności dziecka kwota za obiady odliczona zostanie w kolejnym miesiącu. Każdą nieobecność dziecka w szkole Rodzic zgłasza telefonicznie do sekretariatu, w przeciwnym razie opłata zostanie naliczona.
Stawka dzienna za obiad wynosi 6,50 zł.

Informację o należnej do zapłaty kwocie Rodzic otrzyma w wiadomości na LIBRUSIE.


Przelew za dożywianie dla klas 1 – 8

Dane odbiorcy: CUW JO Gminy Zagórów
Nr rachunku: 28 1020 2212 0000 5702 0280 4037
Kwota: …
Nazwa zleceniodawcy: np. Jan Kowalski ….
TYTUŁEM: za dożywianie w m-cu … za …(imię i nazwisko dziecka) klasa …

I

I


b) Rodzice dzieci z oddziałów przedszkolnych

Płatność za dożywianie i za pobyt regulujemy KONIECZNIE OSOBNYMI wpłatami zawsze od 1 do 15 dnia kolejnego miesiąca.

np.: 1. za m-c wrzesień 20... r. robimy przelew
od 1 do 15 października 20... r.

2. za m-c październik 20... r. robimy przelew do 15 listopada 20 ... r. itd.
I

Całodzienne wyżywienie w Oddziale Przedszkolnym wynosi: 10,50 zł
• Śniadanie – 2,50 zł
• obiad - 6,50 zł
• podwieczorek – 1,50 zł
Pobyt za dodatkową godzinę opieki nad dzieckiem: 1 zł

Informację o należnej do zapłaty kwocie Rodzic otrzyma w wiadomości na LIBRUSIE.

I

Przelew za dożywianie w przedszkolu
Dane odbiorcy: CUW JO Gminy Zagórów
Nr rachunku: 28 1020 2212 0000 5702 0280 4037
Kwota: …...............
Nazwa zleceniodawcy: np. Jan Kowalski ….
TYTUŁEM: za dożywianie w m-cu … za …(imię i nazwisko dziecka) za … dni

I

Przelew za pobyt w przedszkolu
Dane odbiorcy: CUW JO Gminy Zagórów
Nr rachunku: 28 1020 2212 0000 5702 0280 4037
Kwota: ........................…
Nazwa zleceniodawcy: np. Jan Kowalski ….
TYTUŁEM: za pobyt w przedszkolu w m-cu … za …(imię i nazwisko dziecka)
za … godz.